06 feb 2015 06:00

06 feb 2015 06:00

Vad menar Järemo?

REPLIK.

I insändaren ” SD och beröringsskräcken” i SLA 2/2 skriver Johan Järemo bl. a. om det svenska invandringssystemet, som han tycker är för generöst. Han menar att invandring från många olika länder utgör ett hot mot ”den sociala solidariteten” som ett samhälle behöver för att fungera. Frågor:

1. Vad menar Johan Järemo med ”social solidaritet”? Är det något som bara kan finnas mellan (i det här fallet) infödda svenskar?

2. På vilket sätt skulle mångetnicitet hota denna sociala solidaritet? Den bör väl omfatta alla som är bofasta i Sverige, oavsett varifrån man har sitt ursprung.

Finsk invandrare

I insändaren ” SD och beröringsskräcken” i SLA 2/2 skriver Johan Järemo bl. a. om det svenska invandringssystemet, som han tycker är för generöst. Han menar att invandring från många olika länder utgör ett hot mot ”den sociala solidariteten” som ett samhälle behöver för att fungera. Frågor:

1. Vad menar Johan Järemo med ”social solidaritet”? Är det något som bara kan finnas mellan (i det här fallet) infödda svenskar?

2. På vilket sätt skulle mångetnicitet hota denna sociala solidaritet? Den bör väl omfatta alla som är bofasta i Sverige, oavsett varifrån man har sitt ursprung.

Finsk invandrare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.