09 feb 2015 06:00

09 feb 2015 06:00

Del av läkarkåren var medlöpare

FÖRINTELSEN.

Rasbiologi. Tack för raderna ”Inte bara historia” av P-O Elfstrand 1/2 om förintelselägren i t ex Auschwitz i 1930–1940-talens Tyskland. Rasism är aktuellt i dagens Sverige på olika sätt men innebörden av ordet har tyvärr blivit delvis omdefinierat (har idag en vidare betydelse än i ursprungsvarianten). Ifråga om aktiviteterna i Tyskland var det verkligen fråga om rasism. Grunden var ideologin rasbiologi. Det är positivt att dessa brott mot mänskligheten varje år uppmärksammas vilket bör bidra till att de hålls aktuella.

Hitler var ytterst ansvarig för galenskaperna men det fanns medlöpare. Något som vid en första anblick låter otroligt men faktiskt är sant var att en gren av läkarkåren (psykiatrin) var aktiv. Steriliseringslagen infördes i Tyskland 1933 och i första skedet handlade det om att sterilisera och senare tillintetgöra en stor mängd mentalpatienter (projekt T4, eutanasi). Därefter var man delaktig i grymheterna på förintelselägren (mot judar, romer, medlemmar i Jehovas vittnen, homosexuella m fl). Eutanasi-rörelsen spred sig även till andra länder och steriliseringar utfördes även i Sverige under flera decennier.

Ett stort antal av de personer som var delaktiga i lägrens grymheter blev efter kriget ställda inför domstol och dömda. Ingående historiska studier visar att en del av nämnda grupp inom läkarkåren undgick rättslig prövning och gick fria.

Helena

Hitler var ytterst ansvarig för galenskaperna men det fanns medlöpare. Något som vid en första anblick låter otroligt men faktiskt är sant var att en gren av läkarkåren (psykiatrin) var aktiv. Steriliseringslagen infördes i Tyskland 1933 och i första skedet handlade det om att sterilisera och senare tillintetgöra en stor mängd mentalpatienter (projekt T4, eutanasi). Därefter var man delaktig i grymheterna på förintelselägren (mot judar, romer, medlemmar i Jehovas vittnen, homosexuella m fl). Eutanasi-rörelsen spred sig även till andra länder och steriliseringar utfördes även i Sverige under flera decennier.

Ett stort antal av de personer som var delaktiga i lägrens grymheter blev efter kriget ställda inför domstol och dömda. Ingående historiska studier visar att en del av nämnda grupp inom läkarkåren undgick rättslig prövning och gick fria.

Helena

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.