10 feb 2015 06:00

10 feb 2015 06:00

Positiv utveckling för naturbruksskolorna

:

De gröna näringarna, jord och skog, är avgörande framtidsnäringar för en hållbar samhällsutveckling. Dessa näringar står också inför stora utmaningar de närmsta åren. Sverige importerar nu cirka hälften av maten vi äter, en dramatisk försämring på 20 år och en framtida säkerhetspolitisk risk. 20 procent av den svenska primärproduktionen sker i Västra Götalandsregionen. Till det kommer förädlingsindustrin som är välrepresenterad i regionen.

För att möta de gröna näringarnas behov av tillväxt och utveckling och för att erbjuda eleverna på skolorna en högkvalitativ utbildning satsar Västra Götalandsregionen stort på naturbruksutbildningarna i regionen. Det är vi glada för. Våra sex naturbruksskolor utvecklas nu till tydligt profilerade kunskap- och kompetenscentrum för att kunna erbjuda näringen och elever spets inom respektive område. Regionen gör också en storsatsning på underhåll och investeringar för att varje skola ska vara en attraktiv utbildnings- och mötesmiljö för näring såväl som för eleverna.

Utvecklingen innebär ett tydligare elev- och kundfokus där driftanläggningarna i än högre grad kommer att användas som utbildningsmiljöer för praktisk träning, forskning och utveckling. Näringens behov av stöd för sin tillväxt och utveckling kommer att stå i centrum och utbud och kvalitet anpassas för att elever, vuxenstuderande och kunder ska lämna skolorna med en attraktiv kompetens.

Naturbruksskolorna arbetar nu betydligt närmare varandra och genom att samordna läsår, schema och digitala lärmiljöer erbjuds elever framöver möjlighet att läsa spetskurser från andra skolor i regionen. Det innebär bland annat att samtliga skolor erbjuder möjligheten att komplettera med behörighetsgivande- och meritkurser till exempelvis SLU:s längre utbildningar. För elever, studerande och näring innebär det ett större smörgåsbord av kurser och utbildningar att välja mellan, med bästa tänkbara kvalitet på sikt.

Satsningen är unik och långsiktig med att utifrån näringens behov forma spetskompetenta centrum där utbildning för unga och vuxna möter utbildning och andra stöd för näringens tillväxt och utveckling. Med tanke på Västra Götalandsregionen betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen ser vi denna utveckling både som välkommen och nödvändig.

För att de gröna näringarna ska kunna möta de behov samhället har av en ökad livsmedelsproduktion, en hållbar utveckling och en fossilfri energi behöver utbildningar inom näringen utvecklas för att matcha behovet av kompetent arbetskraft, nya företagare och drivna innovatörer på landsbygden. Därför ser vi positivt på den utveckling naturbruksskolorna nu genomgår i syfte att möta näringens tillväxt och utveckling.

Monica Didriksson

vice ordförande LRF Västra Götaland

Robert Larsson

regionchef LRF Västra SverigeLantbrukarnas Riksförbund

De gröna näringarna, jord och skog, är avgörande framtidsnäringar för en hållbar samhällsutveckling. Dessa näringar står också inför stora utmaningar de närmsta åren. Sverige importerar nu cirka hälften av maten vi äter, en dramatisk försämring på 20 år och en framtida säkerhetspolitisk risk. 20 procent av den svenska primärproduktionen sker i Västra Götalandsregionen. Till det kommer förädlingsindustrin som är välrepresenterad i regionen.

För att möta de gröna näringarnas behov av tillväxt och utveckling och för att erbjuda eleverna på skolorna en högkvalitativ utbildning satsar Västra Götalandsregionen stort på naturbruksutbildningarna i regionen. Det är vi glada för. Våra sex naturbruksskolor utvecklas nu till tydligt profilerade kunskap- och kompetenscentrum för att kunna erbjuda näringen och elever spets inom respektive område. Regionen gör också en storsatsning på underhåll och investeringar för att varje skola ska vara en attraktiv utbildnings- och mötesmiljö för näring såväl som för eleverna.

Utvecklingen innebär ett tydligare elev- och kundfokus där driftanläggningarna i än högre grad kommer att användas som utbildningsmiljöer för praktisk träning, forskning och utveckling. Näringens behov av stöd för sin tillväxt och utveckling kommer att stå i centrum och utbud och kvalitet anpassas för att elever, vuxenstuderande och kunder ska lämna skolorna med en attraktiv kompetens.

Naturbruksskolorna arbetar nu betydligt närmare varandra och genom att samordna läsår, schema och digitala lärmiljöer erbjuds elever framöver möjlighet att läsa spetskurser från andra skolor i regionen. Det innebär bland annat att samtliga skolor erbjuder möjligheten att komplettera med behörighetsgivande- och meritkurser till exempelvis SLU:s längre utbildningar. För elever, studerande och näring innebär det ett större smörgåsbord av kurser och utbildningar att välja mellan, med bästa tänkbara kvalitet på sikt.

Satsningen är unik och långsiktig med att utifrån näringens behov forma spetskompetenta centrum där utbildning för unga och vuxna möter utbildning och andra stöd för näringens tillväxt och utveckling. Med tanke på Västra Götalandsregionen betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen ser vi denna utveckling både som välkommen och nödvändig.

För att de gröna näringarna ska kunna möta de behov samhället har av en ökad livsmedelsproduktion, en hållbar utveckling och en fossilfri energi behöver utbildningar inom näringen utvecklas för att matcha behovet av kompetent arbetskraft, nya företagare och drivna innovatörer på landsbygden. Därför ser vi positivt på den utveckling naturbruksskolorna nu genomgår i syfte att möta näringens tillväxt och utveckling.

Monica Didriksson

vice ordförande LRF Västra Götaland

Robert Larsson

regionchef LRF Västra SverigeLantbrukarnas Riksförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.