12 feb 2015 06:00

12 feb 2015 06:00

Verkligheten vederlägger Frändelids påståenden

Debatt:

Adam Frändelid (V) skriver den 31/1 i en debattartikel Forskning slår hål på myter om invandring, om vad han kallar myter och villfarelser om invandringen. Frändelid har använt sig av bl.a. en rapport från initiativet Oss alla, samt förra regeringens sida om myter om invandringen.

Alliansregeringens mytsida möttes snabbt av hård kritik från expertis inom ekonomi, etnologi, juridik, samhällvetenskap etc. Den är nu borttagen. Oss alla-rapportens påståenden om socialbidragsberoende dementeras av forskarna som utförde studien. Enligt Socialstyrelsen går 57 procent av socialbidragen till utrikes födda hushåll, vilka utgör cirka 15 procent av befolkningen. På liknande sätt faller Oss alla-rapportens övriga påståenden vid en närmare granskning.

Faktan som motbevisar det Frändelid förmedlar är så omfattande, att jag här endast får plats att bemöta ett av Frändelids påståenden.

Ekonomiska konsekvenser på statsbudgeten. Professor Jan Ekberg, f.d. utredare åt regeringen i invandringens kostnader, presenterade 2009 en mycket försiktig kalkyl, där han inte viktar upp en del områden där invandrare kostar staten mångdubbelt mer jämfört med svenskar, och landar för 2006 på summan 40–59 miljarder kronor.

Ekonomidocent Jan Tullbergs uträkningar, som är att betrakta som de mest genomarbetade, men ändå lågt hållna, landar på summan 125 miljarder per år. Minst lika mycket tillkommer i undanträngningseffekter på bl.a. arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det ger en summa på minst 250 miljarder per år. Statens budget 2015 är på 837 miljarder.

Hänvisningen till OECD-rapporten är även den helt felaktig och ett resultat av selektivt läsande och propaganda hos Oss alla-gruppen. Tullberg, som granskat rapporten, anser den dessutom vara missvisande. Den tar inte hänsyn till alla kostnader. Rapporten pekar på ett underskott på 0,57 % av BNP/17 miljarder. Även Ekberg tycker att resultatet är mycket underligt. SvD och DN publicerade den felaktiga tolkningen, trots att de erbjöds en artikel som bättre beskrev rapportens innehåll. OECD-rapporten visar alltså motsatsen till det som Frändelid hävdar, och räknar ändå alldeles för lågt, enligt både Ekberg och Tullberg. Mer att läsa finns i Tulllbergs bok Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik.

Affärsvärldens Erik Hörstadius skriver om alliansregeringens mytsida: Vad som är värst, att ledande politiker och medier ljuger eller att de är ointelligenta, är förstås en smaksak och avslutar: För vad är den solidaritet värd, som bygger på folkfördumning och ljug?

Erik Fogelmark

Vänersborg

Adam Frändelid (V) skriver den 31/1 i en debattartikel Forskning slår hål på myter om invandring, om vad han kallar myter och villfarelser om invandringen. Frändelid har använt sig av bl.a. en rapport från initiativet Oss alla, samt förra regeringens sida om myter om invandringen.

Alliansregeringens mytsida möttes snabbt av hård kritik från expertis inom ekonomi, etnologi, juridik, samhällvetenskap etc. Den är nu borttagen. Oss alla-rapportens påståenden om socialbidragsberoende dementeras av forskarna som utförde studien. Enligt Socialstyrelsen går 57 procent av socialbidragen till utrikes födda hushåll, vilka utgör cirka 15 procent av befolkningen. På liknande sätt faller Oss alla-rapportens övriga påståenden vid en närmare granskning.

Faktan som motbevisar det Frändelid förmedlar är så omfattande, att jag här endast får plats att bemöta ett av Frändelids påståenden.

Ekonomiska konsekvenser på statsbudgeten. Professor Jan Ekberg, f.d. utredare åt regeringen i invandringens kostnader, presenterade 2009 en mycket försiktig kalkyl, där han inte viktar upp en del områden där invandrare kostar staten mångdubbelt mer jämfört med svenskar, och landar för 2006 på summan 40–59 miljarder kronor.

Ekonomidocent Jan Tullbergs uträkningar, som är att betrakta som de mest genomarbetade, men ändå lågt hållna, landar på summan 125 miljarder per år. Minst lika mycket tillkommer i undanträngningseffekter på bl.a. arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det ger en summa på minst 250 miljarder per år. Statens budget 2015 är på 837 miljarder.

Hänvisningen till OECD-rapporten är även den helt felaktig och ett resultat av selektivt läsande och propaganda hos Oss alla-gruppen. Tullberg, som granskat rapporten, anser den dessutom vara missvisande. Den tar inte hänsyn till alla kostnader. Rapporten pekar på ett underskott på 0,57 % av BNP/17 miljarder. Även Ekberg tycker att resultatet är mycket underligt. SvD och DN publicerade den felaktiga tolkningen, trots att de erbjöds en artikel som bättre beskrev rapportens innehåll. OECD-rapporten visar alltså motsatsen till det som Frändelid hävdar, och räknar ändå alldeles för lågt, enligt både Ekberg och Tullberg. Mer att läsa finns i Tulllbergs bok Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik.

Affärsvärldens Erik Hörstadius skriver om alliansregeringens mytsida: Vad som är värst, att ledande politiker och medier ljuger eller att de är ointelligenta, är förstås en smaksak och avslutar: För vad är den solidaritet värd, som bygger på folkfördumning och ljug?

Erik Fogelmark

Vänersborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.