14 feb 2015 06:00

14 feb 2015 06:00

Alliansen behöver klargöra sin ståndpunkt!

Replik.:

Det finns en bred uppslutning i samhället om att Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik för folkhälsans skull. Systembolagets ensamrätt på detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl är ett av de viktigaste verktygen för att nå de alkoholpolitiska målen. Trots det föreslår fyra borgerliga riksdagsledamöter från M, C, KD och FP undantag från detaljhandelsmonopolet genom att tillåta gårdsförsäljning där egentillverkade alkoholdrycker från gårdar skulle få säljas direkt till besökare. Det låter ju både bra och innovativt.

Men, vad de inte berättar är att detta har utretts två gånger under de åtta borgerliga regeringsåren. Två statliga utredningar kom fram till att det skulle bryta mot det svenska detaljhandelsmonopolet och EG-rätten att låta vissa, inte alla, tillverkare sälja alkohol direkt till kund vid sidan av Systembolaget. Varför har utredningarna kommit fram till detta?

Svaret handlar inte om att utredarna tror på ökat fylleri. Skälet är ett helt annat. EU tillåter Sverige att ha detaljhandelsmonopol av folkhälsoskäl under förutsättning att monopolet verkar icke-diskriminerande och behandlar produkter rättvist. Att låta vissa tillverkare sälja egenproducerade alkoholdrycker både på Systembolaget och direkt till konsumenter på egen hand, men inte andra innebär att tillverkarna behandlas olika. Resultatet blir då att EU inte längre kommer att godkänna vår lösning med Systembolaget.

Allt detta vet de fyra högerdebattörerna. Den borgerliga regeringen och den ansvariga ministern kom till slutsatsen att det inte gick att lägga fram något förslag om gårdsförsäljning. Är artikeln bara till för att idka röstfiske? Eller innebär debattartikeln att de fyra borgerliga partierna ändrat sin inställning och är beredda att riskera att Sverige förlorar sin möjlighet att ha Systembolagets detaljhandelsmonopol kvar?

Den nya samarbetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har avskrivit ärendet om gårdsförsäljning. De borgerliga partierna behöver klargöra sin ståndpunkt!

Veronica Palm (S)

riksdagsledamot, Stockholm

Carina Ohlsson (S)

riksdagsledamot, Lidköping

Patrik Björck (S)

riksdagsledamot, Falköping

Det finns en bred uppslutning i samhället om att Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik för folkhälsans skull. Systembolagets ensamrätt på detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl är ett av de viktigaste verktygen för att nå de alkoholpolitiska målen. Trots det föreslår fyra borgerliga riksdagsledamöter från M, C, KD och FP undantag från detaljhandelsmonopolet genom att tillåta gårdsförsäljning där egentillverkade alkoholdrycker från gårdar skulle få säljas direkt till besökare. Det låter ju både bra och innovativt.

Men, vad de inte berättar är att detta har utretts två gånger under de åtta borgerliga regeringsåren. Två statliga utredningar kom fram till att det skulle bryta mot det svenska detaljhandelsmonopolet och EG-rätten att låta vissa, inte alla, tillverkare sälja alkohol direkt till kund vid sidan av Systembolaget. Varför har utredningarna kommit fram till detta?

Svaret handlar inte om att utredarna tror på ökat fylleri. Skälet är ett helt annat. EU tillåter Sverige att ha detaljhandelsmonopol av folkhälsoskäl under förutsättning att monopolet verkar icke-diskriminerande och behandlar produkter rättvist. Att låta vissa tillverkare sälja egenproducerade alkoholdrycker både på Systembolaget och direkt till konsumenter på egen hand, men inte andra innebär att tillverkarna behandlas olika. Resultatet blir då att EU inte längre kommer att godkänna vår lösning med Systembolaget.

Allt detta vet de fyra högerdebattörerna. Den borgerliga regeringen och den ansvariga ministern kom till slutsatsen att det inte gick att lägga fram något förslag om gårdsförsäljning. Är artikeln bara till för att idka röstfiske? Eller innebär debattartikeln att de fyra borgerliga partierna ändrat sin inställning och är beredda att riskera att Sverige förlorar sin möjlighet att ha Systembolagets detaljhandelsmonopol kvar?

Den nya samarbetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har avskrivit ärendet om gårdsförsäljning. De borgerliga partierna behöver klargöra sin ståndpunkt!

Veronica Palm (S)

riksdagsledamot, Stockholm

Carina Ohlsson (S)

riksdagsledamot, Lidköping

Patrik Björck (S)

riksdagsledamot, Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.