14 feb 2015 06:00

14 feb 2015 06:00

Fokusera på rätt saker

BETYG FRÅN ÅRSKURS 4.

Fixering. Överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen innebär att 100 skolor kan inleda frivillig försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 år 2017. Katarina Jonsson (M) tycker att Skövde borde vara med i försöket. Det tycker inte vi.

Vi är helt oförstående till fixeringen från politiskt håll på just betygsfrågan. Svensk skola i allmänhet och Skövde kommun i synnerhet behöver fokusera på det som ger bäst effekt på skolresultaten. Tidigare betyg är inte ett av dem. Alla tunga remissinstanser (universiteten, forskarna, skolmyndigheterna, SKL, Svenskt näringsliv och båda lärarfacken) säger blankt nej till betyg på tioåringar.

Katarina Jonsson tycker trots detta att det är en bra idé. Hon borde istället ha föreslagit: Eftersom forskningen är entydig om vad som påverkar resultaten i skolan, kommer vi politiker nu att ta vårt ansvar och satsa på lärarlönerna, ge lärarna rätt förutsättningar och låta professionen avgöra de professionella frågorna.

Men det klart, det är enklare att tro än att veta.

Olle Björk

Johan Österström

Per Fredriksson

Lärarnas Riksförbund

Vi är helt oförstående till fixeringen från politiskt håll på just betygsfrågan. Svensk skola i allmänhet och Skövde kommun i synnerhet behöver fokusera på det som ger bäst effekt på skolresultaten. Tidigare betyg är inte ett av dem. Alla tunga remissinstanser (universiteten, forskarna, skolmyndigheterna, SKL, Svenskt näringsliv och båda lärarfacken) säger blankt nej till betyg på tioåringar.

Katarina Jonsson tycker trots detta att det är en bra idé. Hon borde istället ha föreslagit: Eftersom forskningen är entydig om vad som påverkar resultaten i skolan, kommer vi politiker nu att ta vårt ansvar och satsa på lärarlönerna, ge lärarna rätt förutsättningar och låta professionen avgöra de professionella frågorna.

Men det klart, det är enklare att tro än att veta.

Olle Björk

Johan Österström

Per Fredriksson

Lärarnas Riksförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.