16 feb 2015 06:01

16 feb 2015 06:01

Därför kritiserade vi Socialstyrelsens förslag

Bengt Sjökvist kritiserar i sin insändare i SLA den 3/2 Skövde kommun för att vi inte är positiva till att lägga mer resurser på nattbemanning inom äldreomsorgen.

I sin insändare kommer han med felaktiga påståenden som inte överensstämmer med verkligheten. Därför är detta inget svar till Bengt Sjökvist, jag vänder mig istället till övriga Skövdebor, för att ge vår bild av varför vi svarat som vi gjort på en remiss från Socialstyrelsen.

Skövde kommun värnar en god äldreomsorg. Vi har nyligen beslutat att ta fram ett äldrepolitiskt program som ska ligga till grund för hur vi långsiktigt ska arbeta för att möta de äldres behov. Vi har i juni 2014 beslutat att införa nya kvalitetsverktyg i syfte att bli ännu bättre på att följa upp och mäta kvalitén i äldreomsorgen. Vi har precis beslutat att i än större utsträckning erbjuda våra äldre svensk- och närproducerad mat. För att kunna uppnå våra ambitioner behöver vi valfriheten att själva välja var vi ska lägga våra resurser och hur vi ska prioritera.

Skövde kommun har riktat kritik mot Socialstyrelsens förslag om krav på ökad bemanning nattetid inom äldreomsorgen. Förslaget från Socialstyrelsen medför stora kostnader för kommunerna, som inte får några extra resurser från staten till detta. För Skövde kommuns del skulle det innebära ökade personalkostnader med omkring 20–25 miljoner kronor. Vår uppfattning är att ytterligare resurser som ska läggas på äldreomsorgen i första hand ska gå till att ge de äldres dagar ett meningsfullt och stimulerande innehåll. Därför tycker vi att Socialstyrelsens förslag medför att kommunerna tvingas att prioritera fel och lägga resurserna på fel tid på dygnet. Detta är en åsikt som vi delar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och med övriga kommuner i Sverige. Därför protesterar vi kraftfullt och tillsammans för att påverka beslutsfattarna på nationell nivå att inte detaljstyra i kommunernas verksamhet. Vill man göra det bör man också skicka med finansiering, vilket tidigare varit gängse praxis.

Barn, unga, äldre och sjuka är högt prioriterade i Skövde kommun, 80 procent av kommunens resurser går till de verksamheterna. Resten, 20 procent, går till övrig verksamhet i kommunen, som kultur- och fritid, räddningstjänst, kollektivtrafik, parker, vägar, parkeringshus med mera.

Slutligen vill jag vara tydlig med att jag varje dag njuter av att gå till jobbet och tillsammans med engagerade kollegor, både politiker och tjänstemän, utveckla Skövde till det bästa för Skövdeborna. Den utvecklingen måste ske i dialog med övriga aktörer i samhället, för ingen sitter på alla svar själv. I dialogen kommer vi inte alltid att vara överens, men ömsesidig respekt och förtroendefulla relationer är en förutsättning för att vi tillsammans ska fortsätta utveckla Skövde.

Katarina Jonsson (M)

ordförande i kommunstyrelsen

I sin insändare kommer han med felaktiga påståenden som inte överensstämmer med verkligheten. Därför är detta inget svar till Bengt Sjökvist, jag vänder mig istället till övriga Skövdebor, för att ge vår bild av varför vi svarat som vi gjort på en remiss från Socialstyrelsen.

Skövde kommun värnar en god äldreomsorg. Vi har nyligen beslutat att ta fram ett äldrepolitiskt program som ska ligga till grund för hur vi långsiktigt ska arbeta för att möta de äldres behov. Vi har i juni 2014 beslutat att införa nya kvalitetsverktyg i syfte att bli ännu bättre på att följa upp och mäta kvalitén i äldreomsorgen. Vi har precis beslutat att i än större utsträckning erbjuda våra äldre svensk- och närproducerad mat. För att kunna uppnå våra ambitioner behöver vi valfriheten att själva välja var vi ska lägga våra resurser och hur vi ska prioritera.

Skövde kommun har riktat kritik mot Socialstyrelsens förslag om krav på ökad bemanning nattetid inom äldreomsorgen. Förslaget från Socialstyrelsen medför stora kostnader för kommunerna, som inte får några extra resurser från staten till detta. För Skövde kommuns del skulle det innebära ökade personalkostnader med omkring 20–25 miljoner kronor. Vår uppfattning är att ytterligare resurser som ska läggas på äldreomsorgen i första hand ska gå till att ge de äldres dagar ett meningsfullt och stimulerande innehåll. Därför tycker vi att Socialstyrelsens förslag medför att kommunerna tvingas att prioritera fel och lägga resurserna på fel tid på dygnet. Detta är en åsikt som vi delar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och med övriga kommuner i Sverige. Därför protesterar vi kraftfullt och tillsammans för att påverka beslutsfattarna på nationell nivå att inte detaljstyra i kommunernas verksamhet. Vill man göra det bör man också skicka med finansiering, vilket tidigare varit gängse praxis.

Barn, unga, äldre och sjuka är högt prioriterade i Skövde kommun, 80 procent av kommunens resurser går till de verksamheterna. Resten, 20 procent, går till övrig verksamhet i kommunen, som kultur- och fritid, räddningstjänst, kollektivtrafik, parker, vägar, parkeringshus med mera.

Slutligen vill jag vara tydlig med att jag varje dag njuter av att gå till jobbet och tillsammans med engagerade kollegor, både politiker och tjänstemän, utveckla Skövde till det bästa för Skövdeborna. Den utvecklingen måste ske i dialog med övriga aktörer i samhället, för ingen sitter på alla svar själv. I dialogen kommer vi inte alltid att vara överens, men ömsesidig respekt och förtroendefulla relationer är en förutsättning för att vi tillsammans ska fortsätta utveckla Skövde.

Katarina Jonsson (M)

ordförande i kommunstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.