16 feb 2015 06:00

16 feb 2015 06:00

Nu kan elever sjunga psalmer på skolavslutningen

Sveriges riksdag kommer äntligen att fatta beslut om att alla skolor ska kunna fira avslutningen i kyrkan med enstaka konfessionella inslag, utan att rektorer ska behöva frukta att de bryter mot lagen. Jag hoppas att vi därmed kan lägga den här debatten bakom oss en gång för alla.

Beslutet innebär i korthet att man nu även kan sjunga psalmer på skolavslutningen och att prästen inte behöver tassa på tå kring våra kristna traditioner. Syftet är självfallet inte att tvinga in någon i en livsåskådning som man inte bekänner sig till. Däremot ska vi inte lura oss att vi blir mer toleranta mot varandra genom att förneka vårt lands historia och traditioner.

Några har frågat varför skolan ska tvinga barn att gå i kyrkan. Svaret är att den inte ska det. Hur och var man firar avslutningar har alltid varierat. Det är inte politiker som ska avgöra det. Rektorer och lärare är fullt kapabla att fatta de besluten. En del går till kyrkan, andra stannar i gymnastiksalen. Dessutom är det tydligt även i de nya direktiven att ingen elev ska tvingas att delta.

Nu undanröjer vi hinder som blev närmast parodiska i sin beröringsskräck för kyrka och tradition. De hårda gränsdragningar som tidigare har inneburit att en präst inte skulle kunna nämna Guds namn i kyrkorummet, så länge skolbarnen var där, blev absurda. Kyrkan är en del av vårt lands tradition och historia. Sverige så som vi känner det hade sett helt annorlunda ut utan den.

Barn utsätts i dag för ett informationsflöde av aldrig tidigare skådat slag. Det finns tveklöst saker man behöver skydda dem ifrån. Men kyrkan hör knappast dit. De kommer inte att ta skada av att sjunga den tredje versen i Den blomstertid... eller av att prästen läser julevangeliet.

I takt med den ökade globaliseringen krävs en allt större kunskap om olika religioner, kulturer och traditioner. Att i det läget ha beröringsskräck för vårt eget arv är paradoxalt. Motståndet mot skolavslutningar i kyrkan är en del av ett större mönster där man vill rycka upp de historiska rötterna för våra barn. Jag är glad att de försöken har misslyckats.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Beslutet innebär i korthet att man nu även kan sjunga psalmer på skolavslutningen och att prästen inte behöver tassa på tå kring våra kristna traditioner. Syftet är självfallet inte att tvinga in någon i en livsåskådning som man inte bekänner sig till. Däremot ska vi inte lura oss att vi blir mer toleranta mot varandra genom att förneka vårt lands historia och traditioner.

Några har frågat varför skolan ska tvinga barn att gå i kyrkan. Svaret är att den inte ska det. Hur och var man firar avslutningar har alltid varierat. Det är inte politiker som ska avgöra det. Rektorer och lärare är fullt kapabla att fatta de besluten. En del går till kyrkan, andra stannar i gymnastiksalen. Dessutom är det tydligt även i de nya direktiven att ingen elev ska tvingas att delta.

Nu undanröjer vi hinder som blev närmast parodiska i sin beröringsskräck för kyrka och tradition. De hårda gränsdragningar som tidigare har inneburit att en präst inte skulle kunna nämna Guds namn i kyrkorummet, så länge skolbarnen var där, blev absurda. Kyrkan är en del av vårt lands tradition och historia. Sverige så som vi känner det hade sett helt annorlunda ut utan den.

Barn utsätts i dag för ett informationsflöde av aldrig tidigare skådat slag. Det finns tveklöst saker man behöver skydda dem ifrån. Men kyrkan hör knappast dit. De kommer inte att ta skada av att sjunga den tredje versen i Den blomstertid... eller av att prästen läser julevangeliet.

I takt med den ökade globaliseringen krävs en allt större kunskap om olika religioner, kulturer och traditioner. Att i det läget ha beröringsskräck för vårt eget arv är paradoxalt. Motståndet mot skolavslutningar i kyrkan är en del av ett större mönster där man vill rycka upp de historiska rötterna för våra barn. Jag är glad att de försöken har misslyckats.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.