16 feb 2015 06:00

16 feb 2015 06:00

Samarbete med kniven mot strupen

BETYG I ÅRSKURS 4.

Samarbetet mellan FP och MP är lysande exempel på kompromiss som är nödvändig i nuvarande parlamentariska läge. Situationen i skolorna handlar inte bara om lärarnas löner, nej det handlar om miljön i skolarbetet. Jag har 25 års erfarenhet som skolläkare. Man skulle kunna säga att miljön liknar en sydländsk marknad där alla skriker och talar till varandra men då ingen hör måste man peka på vad man vill köpa. (Förlåt överdriften.) Varför har det blivit så? Ett skäl till betyg i årskurs 4 är att upptäcka de svaga eleverna för att sätta in insatser. Ett skäl mot betyg är att låga sådana förstör motivationen och lusten att gå i skolan.

Jag har ett helt annat förslag. För 30 år sedan införde jag inom ramen för barnhälsovården 5,5-årskontrollen. Den innehöll frågor till lärare och föräldrar samt en motorisk bedömning av BVC-sköterska och läkare. Denna finns inte sedan 10 år. Denna undersökning klarlade följande: 5 % adhd, 1–2 % utvecklingsstörning, samt några procent andra neuropsykiatriska åkommor eller orsakade av den sociala hemsituationen.

Barnen var alltså bedömda och utredda vid skolstart och man hade grundförutsättningar för att sätta in särskilda resurser kanske av specialpedagoger om de nu finns idag. Att den undersökningen inte finns längre är en viktig orsak till den oroliga miljön idag.

En sådan undersökning kanske kunde ersätta senare skolbetyg. Politikernas kompromiss är dock bra.

Bättre förr? Definitivt, men vi lever nu.

Per-Olof Elfstrand

skolläkare i 25 år

Jag har ett helt annat förslag. För 30 år sedan införde jag inom ramen för barnhälsovården 5,5-årskontrollen. Den innehöll frågor till lärare och föräldrar samt en motorisk bedömning av BVC-sköterska och läkare. Denna finns inte sedan 10 år. Denna undersökning klarlade följande: 5 % adhd, 1–2 % utvecklingsstörning, samt några procent andra neuropsykiatriska åkommor eller orsakade av den sociala hemsituationen.

Barnen var alltså bedömda och utredda vid skolstart och man hade grundförutsättningar för att sätta in särskilda resurser kanske av specialpedagoger om de nu finns idag. Att den undersökningen inte finns längre är en viktig orsak till den oroliga miljön idag.

En sådan undersökning kanske kunde ersätta senare skolbetyg. Politikernas kompromiss är dock bra.

Bättre förr? Definitivt, men vi lever nu.

Per-Olof Elfstrand

skolläkare i 25 år

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.