16 feb 2015 06:00

16 feb 2015 06:00

Valet sker i god demokratisk ordning

KD:S PARTILEDARVAL.

Replik. Till Åke Pilblad (SLA 11/2).

Det verkar som om Åke Pilblad missuppfattat något kring valet av ny partiledare. Under rubriken Föraktfullt av KD skriver han att partiet visar totalt förakt för demokratin. Självklart är det inte så.

För att ingen ska missförstå Kristdemokraternas process kring val av partiledare så vill jag kortfattat beskriva hur detta går till.

Alla medlemmar har nu möjlighet att nominera sina kandidater till partiledare. En öppen frågestund kommer att anordnas där utfrågning av kandidaterna kommer att ske. Sedan kommer samtal att äga rum i landets lokalavdelningar och distrikt där man resonerar kring vem som är bäst lämpad att bli den nye partiledaren. Inför partiets riksting, kongressen, finns ca 300 ombud valda av respektive distrikt och dessa kommer sedan den 25 april att lägga sin röst på den mest lämpade kandidaten.

Vi upplever att detta är en god demokratisk ordning. Alla medlemmar får både vara med och nominera personer, sedan delta i samtal om vilken som är bäst lämpad och de utser själva ombuden som ska genomföra den slutliga omröstningen.

Jag brukar leda rikstingen som dess mötesordförande och jag kan garantera Åke Pilblad att detta ska ske i god demokratisk ordning.

Kristdemokraterna eftersträvar alltid öppenhet, respekt för allas åsikter och har en lång tradition i samband med val att alltid plädera för kandidater, aldrig mot kandidater. Även valet av partiledare ska ske i denna tradition och med stor öppenhet inför alla som är intresserade att följa processen.

Vi är glada för att Åke Pilblad är mån om Kristdemokraternas demokratiska process.

Conny Brännberg (KD)

kommun- och regionpolitiker

Det verkar som om Åke Pilblad missuppfattat något kring valet av ny partiledare. Under rubriken Föraktfullt av KD skriver han att partiet visar totalt förakt för demokratin. Självklart är det inte så.

För att ingen ska missförstå Kristdemokraternas process kring val av partiledare så vill jag kortfattat beskriva hur detta går till.

Alla medlemmar har nu möjlighet att nominera sina kandidater till partiledare. En öppen frågestund kommer att anordnas där utfrågning av kandidaterna kommer att ske. Sedan kommer samtal att äga rum i landets lokalavdelningar och distrikt där man resonerar kring vem som är bäst lämpad att bli den nye partiledaren. Inför partiets riksting, kongressen, finns ca 300 ombud valda av respektive distrikt och dessa kommer sedan den 25 april att lägga sin röst på den mest lämpade kandidaten.

Vi upplever att detta är en god demokratisk ordning. Alla medlemmar får både vara med och nominera personer, sedan delta i samtal om vilken som är bäst lämpad och de utser själva ombuden som ska genomföra den slutliga omröstningen.

Jag brukar leda rikstingen som dess mötesordförande och jag kan garantera Åke Pilblad att detta ska ske i god demokratisk ordning.

Kristdemokraterna eftersträvar alltid öppenhet, respekt för allas åsikter och har en lång tradition i samband med val att alltid plädera för kandidater, aldrig mot kandidater. Även valet av partiledare ska ske i denna tradition och med stor öppenhet inför alla som är intresserade att följa processen.

Vi är glada för att Åke Pilblad är mån om Kristdemokraternas demokratiska process.

Conny Brännberg (KD)

kommun- och regionpolitiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.