18 feb 2015 06:00

18 feb 2015 06:00

Anmärkningsvärt av Walterum och Löfgren

LÄRARLÖNER.

Replik. Trots att Skövdes lärare i grundskolans tidigare år tjänar 2 250 kronor under riksgenomsnittet svarar Skövde kommuns arbetsgivarutskott i SLA 9/2 med att konstatera att man inte alls har dåliga löner.

I sitt svar menar Leif Walterum och Anita Löfgren på fullaste allvar att lärarna inte är felavlönade och att man är nöjd med den nivå lärarna har idag. Detta är mycket anmärkningsvärt. 2013 fick lärarna lägst löneutfall av samtliga yrkesgrupper i kommunen. Den utlovade satsningen på lärarlöner blev istället en relativ löneförsämring.

En jämförelse av lärarlönerna visar att medianlönen för samtliga lärargrupper i Skövde kommun ligger 500 kronor under genomsnittet i riket. Lärare i grundskolans tidigare år tjänar ännu mindre, 2 250 kronor, jämfört med genomsnittet. Dessa lärare har även en slutlön som är nära 4 000 kronor lägre än övriga riket.

Den partsgemensamma statistik som Lärarnas Riksförbund använder baseras på våra medlemmar som alla är behöriga lärare och som ingick i löneöversynen 2013.

Enligt en undersökning vi låtit göra i september förra året, anser 9 av 10 lärare i Skövde kommun att staten borde ta huvudansvaret för skolan. Det är inget gott betyg åt kommunpolitikerna. Skövdes kommunledning måste se till att lärarna återfår förtroendet för dem som har ansvaret för skolverksamheten. Ett ökat förtroende och tillit mellan lärarna och den politiska ledningen i kommunen skulle få positiva effekter för hela Skövde kommun.

Mats Sternbring

ledamot förbundsstyrelsen

Lärarnas Riksförbund

Olle Björk

ordförande

Lärarnas Riksförbund i Skövde

Johan Österström

vice ordförande

Lärarnas Riksförbund i Skövde

I sitt svar menar Leif Walterum och Anita Löfgren på fullaste allvar att lärarna inte är felavlönade och att man är nöjd med den nivå lärarna har idag. Detta är mycket anmärkningsvärt. 2013 fick lärarna lägst löneutfall av samtliga yrkesgrupper i kommunen. Den utlovade satsningen på lärarlöner blev istället en relativ löneförsämring.

En jämförelse av lärarlönerna visar att medianlönen för samtliga lärargrupper i Skövde kommun ligger 500 kronor under genomsnittet i riket. Lärare i grundskolans tidigare år tjänar ännu mindre, 2 250 kronor, jämfört med genomsnittet. Dessa lärare har även en slutlön som är nära 4 000 kronor lägre än övriga riket.

Den partsgemensamma statistik som Lärarnas Riksförbund använder baseras på våra medlemmar som alla är behöriga lärare och som ingick i löneöversynen 2013.

Enligt en undersökning vi låtit göra i september förra året, anser 9 av 10 lärare i Skövde kommun att staten borde ta huvudansvaret för skolan. Det är inget gott betyg åt kommunpolitikerna. Skövdes kommunledning måste se till att lärarna återfår förtroendet för dem som har ansvaret för skolverksamheten. Ett ökat förtroende och tillit mellan lärarna och den politiska ledningen i kommunen skulle få positiva effekter för hela Skövde kommun.

Mats Sternbring

ledamot förbundsstyrelsen

Lärarnas Riksförbund

Olle Björk

ordförande

Lärarnas Riksförbund i Skövde

Johan Österström

vice ordförande

Lärarnas Riksförbund i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.