18 feb 2015 06:00

18 feb 2015 06:00

S vallöfte till pensionärerna en ren bluff

Debatt:

Så sent som i juli 2014 skrev Socialdemokraternas gruppledare Tomas Eneroth på Expressens debattsida att den 1 januari 2015 tar vi första steget och sänker skatten för alla pensionärer. När den rödgröna regeringen ett par månader senare presenterade budgeten för samarbetsregeringen visade det sig tvärtom att Socialdemokraternas löften var en ren bluff – på flera plan dessutom.

För det första innehöll regeringsbudgeten en sänkning av skatten på pension som inte skulle komma alla pensionärer till del.

För det andra har Skattebetalarnas förening tagit fram siffror som avslöjar den rödgröna bluffen: ungefär var tredje pensionär får antingen högre eller bibehållen skatt med samarbetsregeringens budget. Högre skatt skulle t ex ha drabbat en del pensionärer som tar ut tjänstepension under begränsad tid samt vissa 65-plussare som fortfarande arbetar genom avtrappat jobbskatteavdrag.

För det tredje föreslog samarbetsregeringen återinförd löneskatt för människor som är 65 år och äldre, något man ohederligt nog inte berättade om innan valet. Vi har därför bett Riksdagens utredningstjänst granska hur denna löneskatt skulle slå på egenföretagare och på företag med äldre anställda. Sanningen är att 300 000 pensionärer som fortfarande jobbar får en skattesmäll på över 1,8 miljarder årligen. Det handlar om 5 300 kronor i snitt i extra skatt för egenföretagaren och 6 500 kronor i snitt i högre skatt per anställd 65-plussare. Detta är ett ordentligt avsteg från Socialdemokraternas vallöfte om sänkt skatt till alla och det riskerar också att leda till färre arbetade timmar.

Dessutom är det verkligen fel väg att gå – istället för att straffbeskatta de som vill jobba vidare efter 65-årsdagen behöver vi tvärtemot underlätta för fler seniorer att jobba vidare. Sedan 2005 har antalet sysselsatta 65-plussare tredubblats. IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) har bedömt att Alliansens dubbla jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre som jobbar har bidragit till denna utveckling.

Att fler människor som passerat 65-årsåldern jobbar är positivt för den enskilde men också bra för samhällsekonomin och för pensionssystemet. Det är viktigt att denna utveckling fortsätter. Därför föreslår Moderaterna nu att det dubbla jobbskatteavdraget som införts för de över 65 år som jobbar istället införs från 64 års ålder. Vi vill även att människor ska ha rätt att jobba till 69 års ålder, mot dagens 67 år.

Socialdemokraterna sviker inte bara sitt vallöfte till pensionärerna på fler olika plan. Att föreslå en skattehöjning för pensionärer som jobbar visar också en tydlig skillnad på hur vi ser på äldre på arbetsmarknaden: Moderaterna vill underlätta för fler, Socialdemokraterna vill straffbeskatta ut dem.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Lars-Arne Staxäng (M)

riksdagsledamot, ledamot i Pensionsgruppen

Så sent som i juli 2014 skrev Socialdemokraternas gruppledare Tomas Eneroth på Expressens debattsida att den 1 januari 2015 tar vi första steget och sänker skatten för alla pensionärer. När den rödgröna regeringen ett par månader senare presenterade budgeten för samarbetsregeringen visade det sig tvärtom att Socialdemokraternas löften var en ren bluff – på flera plan dessutom.

För det första innehöll regeringsbudgeten en sänkning av skatten på pension som inte skulle komma alla pensionärer till del.

För det andra har Skattebetalarnas förening tagit fram siffror som avslöjar den rödgröna bluffen: ungefär var tredje pensionär får antingen högre eller bibehållen skatt med samarbetsregeringens budget. Högre skatt skulle t ex ha drabbat en del pensionärer som tar ut tjänstepension under begränsad tid samt vissa 65-plussare som fortfarande arbetar genom avtrappat jobbskatteavdrag.

För det tredje föreslog samarbetsregeringen återinförd löneskatt för människor som är 65 år och äldre, något man ohederligt nog inte berättade om innan valet. Vi har därför bett Riksdagens utredningstjänst granska hur denna löneskatt skulle slå på egenföretagare och på företag med äldre anställda. Sanningen är att 300 000 pensionärer som fortfarande jobbar får en skattesmäll på över 1,8 miljarder årligen. Det handlar om 5 300 kronor i snitt i extra skatt för egenföretagaren och 6 500 kronor i snitt i högre skatt per anställd 65-plussare. Detta är ett ordentligt avsteg från Socialdemokraternas vallöfte om sänkt skatt till alla och det riskerar också att leda till färre arbetade timmar.

Dessutom är det verkligen fel väg att gå – istället för att straffbeskatta de som vill jobba vidare efter 65-årsdagen behöver vi tvärtemot underlätta för fler seniorer att jobba vidare. Sedan 2005 har antalet sysselsatta 65-plussare tredubblats. IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) har bedömt att Alliansens dubbla jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre som jobbar har bidragit till denna utveckling.

Att fler människor som passerat 65-årsåldern jobbar är positivt för den enskilde men också bra för samhällsekonomin och för pensionssystemet. Det är viktigt att denna utveckling fortsätter. Därför föreslår Moderaterna nu att det dubbla jobbskatteavdraget som införts för de över 65 år som jobbar istället införs från 64 års ålder. Vi vill även att människor ska ha rätt att jobba till 69 års ålder, mot dagens 67 år.

Socialdemokraterna sviker inte bara sitt vallöfte till pensionärerna på fler olika plan. Att föreslå en skattehöjning för pensionärer som jobbar visar också en tydlig skillnad på hur vi ser på äldre på arbetsmarknaden: Moderaterna vill underlätta för fler, Socialdemokraterna vill straffbeskatta ut dem.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Lars-Arne Staxäng (M)

riksdagsledamot, ledamot i Pensionsgruppen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.