18 feb 2015 06:00

18 feb 2015 15:43

Trevligare kunna ståta med en fungerande undervisning

BETYG I ÅRSKURS 4.

Jag blir inte direkt road när jag tar del av Katarina Jonssons tankar om att Skövdes grundskolor borde testa betyg i åk 4. Hon får det att låta som en nymodighet som vi borde testa i kommunen och så vi får se vad som händer. Jag är dock inte helt övertygad när jag tagit del av den senaste forskningen på området som presenterades för någon vecka sedan, forskning som beställdes av den förra dessutom moderatledda regeringen. Forskningsöversynen beställdes med syfte att ge det nya skolforskningsinstitutet en vetenskaplig grund att stå på samt bistå skolor med just praxisnära forskning.

Det var Vetenskapsrådet som fick uppdraget att undersöka ett antal frågeställningar varav betygsfrågan och hur elever påverkas av betygssättning var en. Så vad hittade då Vetenskapsrådet i sin forskningsöversyn kring betyg? Deras slutsats är att yngre elever påverkas negativt av betygssättning. Det påverkar deras självbild, lärande och motivation negativt. Jag tycker inte att detta är en slutsats som bara går att vifta bort samt att betygssättning borde testas i åk 4 bara för att vi kan och har möjlighet.

Jag hoppas att så många kommuner som möjligt, likt Stockholms stad med flera, tar avstånd från detta ovetenskapliga påhitt som nu förts fram. Vetenskapsrådet förde även fram mängder av forskning kring vad som faktiskt fungerar i skolan. Det kanske kunde vara något för Katarina och barn- och utbildningsnämnden att ta del av om de är intresserade av att Skövde ska ligga i framkant. Det vore väl trevligt att kunna ståta med att i Skövde har vi en väl fungerande undervisning, väl förankrad i forskning om lärande och det satsas tidigt resurser på att barn får rätt stöd i skolan och lär sig läsa tidigt.

Pedagoger vet precis vilka barn som behöver stöd i skolan, problemet brukar vara att kommunen inte sätter in just stöd. Det kanske vore något att ägna en kreativ politisk tanke åt istället för att ge lärare mer meningslös administration och elever en negativ självbild.

Lärare i Skövde

Det var Vetenskapsrådet som fick uppdraget att undersöka ett antal frågeställningar varav betygsfrågan och hur elever påverkas av betygssättning var en. Så vad hittade då Vetenskapsrådet i sin forskningsöversyn kring betyg? Deras slutsats är att yngre elever påverkas negativt av betygssättning. Det påverkar deras självbild, lärande och motivation negativt. Jag tycker inte att detta är en slutsats som bara går att vifta bort samt att betygssättning borde testas i åk 4 bara för att vi kan och har möjlighet.

Jag hoppas att så många kommuner som möjligt, likt Stockholms stad med flera, tar avstånd från detta ovetenskapliga påhitt som nu förts fram. Vetenskapsrådet förde även fram mängder av forskning kring vad som faktiskt fungerar i skolan. Det kanske kunde vara något för Katarina och barn- och utbildningsnämnden att ta del av om de är intresserade av att Skövde ska ligga i framkant. Det vore väl trevligt att kunna ståta med att i Skövde har vi en väl fungerande undervisning, väl förankrad i forskning om lärande och det satsas tidigt resurser på att barn får rätt stöd i skolan och lär sig läsa tidigt.

Pedagoger vet precis vilka barn som behöver stöd i skolan, problemet brukar vara att kommunen inte sätter in just stöd. Det kanske vore något att ägna en kreativ politisk tanke åt istället för att ge lärare mer meningslös administration och elever en negativ självbild.

Lärare i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.