19 feb 2015 06:00

19 feb 2015 06:00

Vi litar på forskning och profession

Debatt:

Det är bra att vi till slut lyckades nå ett sätt att hantera den stora konfliktfrågan om betyg i åk 4. Det är i allas intresse att vi får långsiktiga spelregler för skolan.

Ur förhandlingarna tar samarbetsregeringen med sig segrar, med tanke på hur alternativet såg ut. Det fanns ett färdigt lagförslag om att sänka betygsåldern till åk 4 för samtliga elever. Eftersom en majoritet av riksdagens ledamöter stod bakom ett sådant förslag skulle det komma att röstas igenom i riksdagen. Det var något som vi socialdemokrater absolut inte ville se bli verklighet.

Betygsåldern ligger nu fast och de nationella proven ska gå mot digitalisering och central rättning. De mest kritiserade nationella proven tas bort och administrationen för lärarna minskar.

För oss var det avgörande att visa professionen tillit. Vi har betonat att skolledare och lärare ska visa intresse och dessutom ha samråd med föräldrar för att en skola ska komma på tal för försöksverksamheten. Vi var även tydliga med att försöket skulle vara begränsat, både för den enskilde huvudmannen och framför allt i totalt antal skolor.

Vår syn på betyg har inte ändrats. Den svenska skolan ska självklart vara kunskapsinriktad och då är olika former av bedömning nödvändigt. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att just tidigare betyg främjar barns kunskapsinlärning, för lågpresterande elevgrupper är det istället tvärtom. Här delar vi samma uppfattning som forskning och profession.

Skolan har dessutom nyligen genomgått ett stort antal reformer och behöver nu få arbetsro. Därför var det mycket angeläget för oss att betygsåldern inte skulle ändras utan ligga fast vid årskurs 6. Och så blev det.

Nu behöver vi prata om det som skolan verkligen behöver. Samma dag som betygskompromissen presenterades så fick vi till exempel igång de första samtalen för att höja läraryrkets status i en nationell samling för läraryrket. En del av målsättningen med den nationella samlingen är en bättre löneutveckling för lärare som är kopplad till kompetens och karriärutveckling. Detta är betydelsefullt eftersom det inte finns något som är så avgörande för en elevs kunskapsresultat som att möta skickliga och engagerade lärare.

Beslut om obligatoriska betyg i åk 4 är avvärjt och vi har istället tagit ett steg för långsiktighet och arbetsro. Nu kan vi tala om, och investera i, det som behövs för att vända kunskapsresultaten, göra läraryrket attraktivare och skolan jämlikare.

Lena Hallengren

riksdagsledamot (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Carina Ohlsson

riksdagsledamot (S), Lidköping

Monica Green

riksdagsledamot (S), Skövde

Erik Ezelius

riksdagsledamot (S), Tidaholm

Det är bra att vi till slut lyckades nå ett sätt att hantera den stora konfliktfrågan om betyg i åk 4. Det är i allas intresse att vi får långsiktiga spelregler för skolan.

Ur förhandlingarna tar samarbetsregeringen med sig segrar, med tanke på hur alternativet såg ut. Det fanns ett färdigt lagförslag om att sänka betygsåldern till åk 4 för samtliga elever. Eftersom en majoritet av riksdagens ledamöter stod bakom ett sådant förslag skulle det komma att röstas igenom i riksdagen. Det var något som vi socialdemokrater absolut inte ville se bli verklighet.

Betygsåldern ligger nu fast och de nationella proven ska gå mot digitalisering och central rättning. De mest kritiserade nationella proven tas bort och administrationen för lärarna minskar.

För oss var det avgörande att visa professionen tillit. Vi har betonat att skolledare och lärare ska visa intresse och dessutom ha samråd med föräldrar för att en skola ska komma på tal för försöksverksamheten. Vi var även tydliga med att försöket skulle vara begränsat, både för den enskilde huvudmannen och framför allt i totalt antal skolor.

Vår syn på betyg har inte ändrats. Den svenska skolan ska självklart vara kunskapsinriktad och då är olika former av bedömning nödvändigt. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att just tidigare betyg främjar barns kunskapsinlärning, för lågpresterande elevgrupper är det istället tvärtom. Här delar vi samma uppfattning som forskning och profession.

Skolan har dessutom nyligen genomgått ett stort antal reformer och behöver nu få arbetsro. Därför var det mycket angeläget för oss att betygsåldern inte skulle ändras utan ligga fast vid årskurs 6. Och så blev det.

Nu behöver vi prata om det som skolan verkligen behöver. Samma dag som betygskompromissen presenterades så fick vi till exempel igång de första samtalen för att höja läraryrkets status i en nationell samling för läraryrket. En del av målsättningen med den nationella samlingen är en bättre löneutveckling för lärare som är kopplad till kompetens och karriärutveckling. Detta är betydelsefullt eftersom det inte finns något som är så avgörande för en elevs kunskapsresultat som att möta skickliga och engagerade lärare.

Beslut om obligatoriska betyg i åk 4 är avvärjt och vi har istället tagit ett steg för långsiktighet och arbetsro. Nu kan vi tala om, och investera i, det som behövs för att vända kunskapsresultaten, göra läraryrket attraktivare och skolan jämlikare.

Lena Hallengren

riksdagsledamot (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Carina Ohlsson

riksdagsledamot (S), Lidköping

Monica Green

riksdagsledamot (S), Skövde

Erik Ezelius

riksdagsledamot (S), Tidaholm

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.