20 feb 2015 06:01

20 feb 2015 06:01

Invandring – en nödvändig resurs

INVANDRING.

Flyktingar som vi idag tar emot och erbjuder skydd är en resurs, en investering för Sveriges framtid. Rent krasst har vi inte råd att stänga dörrarna. Redan idag skulle vården kollapsa om alla invandrare stannade hemma från jobbet. Var tredje läkare, var femte undersköterska, varannan tandhygienist är utlandsfödd – för att bara ta några exempel. Inom städbranschen är närmare halva arbetsstyrkan invandrare. Fler än 200 000 personer arbetar i företag som drivs av invandrare. Vad skulle vi göra utan alla dessa människor som bidrar till vår vardag och välfärd?

I framtiden kommer vi att bli än mer beroende av att vi idag tar emot invandrare. Det föds nämligen för få barn i Sverige och vi blir allt äldre. Ålderspensionärer är vår snabbast växande befolkningsgrupp. När färre yrkesarbetar måste dessa försörja allt fler – förutom sig själva. Redan idag är bristen på personal inom vården akut. Vi kan vara tacksamma att det kommer människor som söker skydd i vårt nordliga land och vill bo och arbeta här.

Det tar cirka 28 år innan en svenskfödd får sitt första jobb och börjar bidra till samhället – innan dess har det bara varit utgifter. För en invandrare har vi inte behövt betala något under uppväxten, och om vi snabbt kan ta till vara dessa människors kompetens och förmåga behöver det inte ta många år innan de bidrar ekonomiskt till samhället och bygger vår gemensamma välfärd. På köpet får vi nya idéer, mångfald och kontakter med andra delar av världen. Historien visar att länder och individer som är öppna och toleranta utvecklas och tjänar på det, medan de som stänger sina gränser förlorar och stagnerar.

Naturligtvis ska man inte blunda för att det finns många praktiska saker som måste lösas när flyktingar kommer. Det är inte enkelt och friktionsfritt, och på kort sikt belastar det statsbudgeten. Men på längre sikt får vi tillbaka investeringen med god ränta.

Att integrationen som den fungerar idag kan göras mycket bättre och effektivare är de flesta överens om. Glädjande nog har det den senaste tiden kommit många handfasta förslag på hur vi bättre ska kunna lösa mottagning, boende, skolgång, svenskundervisning och snabbt få människor ut i arbetslivet. Nu gäller det bara att sätta dessa förslag i verket. En viktig grund för det arbetet är att vi inser att invandrare inte är ett problem utan långsiktigt positivt för landet. En investering som vi behöver för att trygga vår välfärd.

Lisbeth Larsson

Flyktingar som vi idag tar emot och erbjuder skydd är en resurs, en investering för Sveriges framtid. Rent krasst har vi inte råd att stänga dörrarna. Redan idag skulle vården kollapsa om alla invandrare stannade hemma från jobbet. Var tredje läkare, var femte undersköterska, varannan tandhygienist är utlandsfödd – för att bara ta några exempel. Inom städbranschen är närmare halva arbetsstyrkan invandrare. Fler än 200 000 personer arbetar i företag som drivs av invandrare. Vad skulle vi göra utan alla dessa människor som bidrar till vår vardag och välfärd?

I framtiden kommer vi att bli än mer beroende av att vi idag tar emot invandrare. Det föds nämligen för få barn i Sverige och vi blir allt äldre. Ålderspensionärer är vår snabbast växande befolkningsgrupp. När färre yrkesarbetar måste dessa försörja allt fler – förutom sig själva. Redan idag är bristen på personal inom vården akut. Vi kan vara tacksamma att det kommer människor som söker skydd i vårt nordliga land och vill bo och arbeta här.

Det tar cirka 28 år innan en svenskfödd får sitt första jobb och börjar bidra till samhället – innan dess har det bara varit utgifter. För en invandrare har vi inte behövt betala något under uppväxten, och om vi snabbt kan ta till vara dessa människors kompetens och förmåga behöver det inte ta många år innan de bidrar ekonomiskt till samhället och bygger vår gemensamma välfärd. På köpet får vi nya idéer, mångfald och kontakter med andra delar av världen. Historien visar att länder och individer som är öppna och toleranta utvecklas och tjänar på det, medan de som stänger sina gränser förlorar och stagnerar.

Naturligtvis ska man inte blunda för att det finns många praktiska saker som måste lösas när flyktingar kommer. Det är inte enkelt och friktionsfritt, och på kort sikt belastar det statsbudgeten. Men på längre sikt får vi tillbaka investeringen med god ränta.

Att integrationen som den fungerar idag kan göras mycket bättre och effektivare är de flesta överens om. Glädjande nog har det den senaste tiden kommit många handfasta förslag på hur vi bättre ska kunna lösa mottagning, boende, skolgång, svenskundervisning och snabbt få människor ut i arbetslivet. Nu gäller det bara att sätta dessa förslag i verket. En viktig grund för det arbetet är att vi inser att invandrare inte är ett problem utan långsiktigt positivt för landet. En investering som vi behöver för att trygga vår välfärd.

Lisbeth Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.