20 feb 2015 06:00

20 feb 2015 06:00

Sluta dribbla med sanningen!

ÄLDREOMSORGEN.

Replik. Jag förstår att Katarina Jonsson inte vill diskutera med mig. Jag är ju ett virus i moderat tappning. Den kritik som vi inom PRO åtskilliga gånger framfört, har hon tidigare vägrat att besvara. Nu, äntligen, har kommunalrådet försökt förklara bort alla brister med hur hon vill satsa inför framtiden. Det där har politikerna lovat under mycket lång tid, men inget händer! Det är bara vackra ord!

Dagen efter berättar SLA, 17/2, om de försämringar som är på gång inom äldreomsorgen. De verkliga sanningarna kommer från annat håll.

Det enda som händer är alla försämringar som sker, med bristande tillgång på äldreboenden, bristande personal, hög sjukfrånvaro och bristande resurser inom de flesta områden i äldreomsorgen.

Tänk bara alla tomma lägenheter inom äldreboenden. Samtidigt söker många ungdomar efter egen bostad och många skulle säkert få en lägenhet som blir ledig, när platserna på våra äldreboenden fylls.

Jag möter, näst intill dagligen, gamla och sjuka som vill ha äldreboenden. Men de är inte tillräckligt sjuka. Vilket larv, det är den enskildes behov som skall styra, inte kommunens budget.

Personalen är kraftigt underbemannad, det visade en genomgång av antalet långtidssjuka vid KPR den 15 dec. 2014.

Katarina, sluta att dribbla med sanningen! Det behövs betydligt fler personal på natten. De äldre och sjuka får inte låsas in, de skall ha vård! De behandlas många gånger sämre än brottslingar. Därför välkomnar jag Socialstyrelsens agerande och hoppas att det genomförs.

Du får väl omprioritera i budgeten och jag har anvisat tre vägar. Bort med flygfältet, bort med Next Skövde och bort med ett kommunalråd och Socialstyrelsens satsning är finansierad!

Bengt Sjökvist

ordförande i PRO Skövde

Dagen efter berättar SLA, 17/2, om de försämringar som är på gång inom äldreomsorgen. De verkliga sanningarna kommer från annat håll.

Det enda som händer är alla försämringar som sker, med bristande tillgång på äldreboenden, bristande personal, hög sjukfrånvaro och bristande resurser inom de flesta områden i äldreomsorgen.

Tänk bara alla tomma lägenheter inom äldreboenden. Samtidigt söker många ungdomar efter egen bostad och många skulle säkert få en lägenhet som blir ledig, när platserna på våra äldreboenden fylls.

Jag möter, näst intill dagligen, gamla och sjuka som vill ha äldreboenden. Men de är inte tillräckligt sjuka. Vilket larv, det är den enskildes behov som skall styra, inte kommunens budget.

Personalen är kraftigt underbemannad, det visade en genomgång av antalet långtidssjuka vid KPR den 15 dec. 2014.

Katarina, sluta att dribbla med sanningen! Det behövs betydligt fler personal på natten. De äldre och sjuka får inte låsas in, de skall ha vård! De behandlas många gånger sämre än brottslingar. Därför välkomnar jag Socialstyrelsens agerande och hoppas att det genomförs.

Du får väl omprioritera i budgeten och jag har anvisat tre vägar. Bort med flygfältet, bort med Next Skövde och bort med ett kommunalråd och Socialstyrelsens satsning är finansierad!

Bengt Sjökvist

ordförande i PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.