21 feb 2015 06:00

23 feb 2015 12:48

Finns inget förslag om snusförbud!

Förtydligande. Det finns inget förslag till snusförbud på arbetstid för kommunens anställda. Frågan har fått helt orimliga proportioner efter ett blogginlägg av Anders G Johansson (M). Det som finns är ett beslut vid senaste arbetsgivarutskottet att personalchefen ska ta fram ett direktiv till utskottet för att se över kommunens nuvarande policy om Rökfri arbetstid. I detta ingår också att se över efterlevnaden av nuvarande policy.

Vid presskonferensen så redogjorde jag för SLA:s journalist att vi på utskottet fört en diskussion om att det rökavvänjningsstöd vi erbjuder kommunanställda i en framtid också kan komma att omfatta snus. Det sker i så fall helt i linje med det hälsofrämjande arbetsgivarskap vi erbjuder Skövde kommuns anställda.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

ordförande i arbetsgivarutskottet

Svar:

SLA har tydligt redogjort att det inte finns ett färdigt förslag om snusförbud utan endast en inledande diskussion i arbetsgivarutskottet. På nämnda presskonferens uppgav Leif Walterum för SLA att utskottet diskuterat en tobaksfri arbetstid, inte bara att det handlade om att erbjuda snusavvänjning som han nu försöker göra gällande.

Walterum bekräftade också i en senare intervju med Sveriges Radio Skaraborg att en tobaksfri arbetstid diskuteras i den översyn av rökreglerna som nu inletts.

Per Engelbrektsson

reporter

Vid presskonferensen så redogjorde jag för SLA:s journalist att vi på utskottet fört en diskussion om att det rökavvänjningsstöd vi erbjuder kommunanställda i en framtid också kan komma att omfatta snus. Det sker i så fall helt i linje med det hälsofrämjande arbetsgivarskap vi erbjuder Skövde kommuns anställda.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

ordförande i arbetsgivarutskottet

Svar:

SLA har tydligt redogjort att det inte finns ett färdigt förslag om snusförbud utan endast en inledande diskussion i arbetsgivarutskottet. På nämnda presskonferens uppgav Leif Walterum för SLA att utskottet diskuterat en tobaksfri arbetstid, inte bara att det handlade om att erbjuda snusavvänjning som han nu försöker göra gällande.

Walterum bekräftade också i en senare intervju med Sveriges Radio Skaraborg att en tobaksfri arbetstid diskuteras i den översyn av rökreglerna som nu inletts.

Per Engelbrektsson

reporter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.