21 feb 2015 06:00

21 feb 2015 06:00

Hållbarhet är också trafiksäkerhet

Debatt:

Arbetsmiljöverkets aktuella siffror över olyckor och dödsfall under arbetstid visar på dyster utveckling för transportnäringen. Samtidigt växer transportnäringen snabbt, vilket kan vara en förklaring. Men också företagens hållbarhetsarbete, det så kallade CSR-arbetet (Corporate Social Responsibility), ökar.

Det ökade intresset för CSR-frågor och hållbara transporter borde ge utrymme för trafiksäkerhetsfrågor, eftersom hållbarhet är bredare än klimatfrågan. Men när det gäller trafiksäkerhet så ser vi tvärtom en tillbakagång.

Vi har genomfört en stor undersökning hos transportköpare och ser några tydliga mönster, bland annat att CSR-arbete prioriteras. Över 70 % av transportköparna har någon sorts CSR-policy. Miljö och socialt ansvarstagande nämns av merparten av transportköparna som svarat på frågan Vad är en sund transport för dig? Däremot är trafiksäkerhet ett ord som lyser med sin frånvaro. Det skorrar illa när politiker och transportköpare pratar om hållbara transporter men blundar för den helt centrala frågan trafiksäkerhet. Sveriges Åkeriföretag prioriterar trafiksäkerhet som ett av våra viktigaste fokusområden och förväntar oss att makthavare, samhälle och köpare gör detsamma.

Vad kan göras?

Det behövs åtgärder på både lång och kort sikt. Idag kan politiker fokusera på att få fram fler trafikpoliser och permanenta försöken med alkobommar i hamnarna. Transportköparna kan använda sig av Q3, en metodhandledning för bättre transportköp. Ett annat verktyg är ISO-39 001, en certifiering för trafiksäkerhet, som är en garant för kontinuerligt förbättringsarbete. Vi har själva sjösatt initiativet Fair Transport där trafiksäkerhet är grundläggande faktor.

Vi förväntar oss att trafiksäkerheten blir prioriterad hos både politiker, transportköpare och genomsyrar allt från transportköp till infrastruktur. Och vi är övertygade att gemensamma insatser är vägen framåt.

Thomas Morell

regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Arbetsmiljöverkets aktuella siffror över olyckor och dödsfall under arbetstid visar på dyster utveckling för transportnäringen. Samtidigt växer transportnäringen snabbt, vilket kan vara en förklaring. Men också företagens hållbarhetsarbete, det så kallade CSR-arbetet (Corporate Social Responsibility), ökar.

Det ökade intresset för CSR-frågor och hållbara transporter borde ge utrymme för trafiksäkerhetsfrågor, eftersom hållbarhet är bredare än klimatfrågan. Men när det gäller trafiksäkerhet så ser vi tvärtom en tillbakagång.

Vi har genomfört en stor undersökning hos transportköpare och ser några tydliga mönster, bland annat att CSR-arbete prioriteras. Över 70 % av transportköparna har någon sorts CSR-policy. Miljö och socialt ansvarstagande nämns av merparten av transportköparna som svarat på frågan Vad är en sund transport för dig? Däremot är trafiksäkerhet ett ord som lyser med sin frånvaro. Det skorrar illa när politiker och transportköpare pratar om hållbara transporter men blundar för den helt centrala frågan trafiksäkerhet. Sveriges Åkeriföretag prioriterar trafiksäkerhet som ett av våra viktigaste fokusområden och förväntar oss att makthavare, samhälle och köpare gör detsamma.

Vad kan göras?

Det behövs åtgärder på både lång och kort sikt. Idag kan politiker fokusera på att få fram fler trafikpoliser och permanenta försöken med alkobommar i hamnarna. Transportköparna kan använda sig av Q3, en metodhandledning för bättre transportköp. Ett annat verktyg är ISO-39 001, en certifiering för trafiksäkerhet, som är en garant för kontinuerligt förbättringsarbete. Vi har själva sjösatt initiativet Fair Transport där trafiksäkerhet är grundläggande faktor.

Vi förväntar oss att trafiksäkerheten blir prioriterad hos både politiker, transportköpare och genomsyrar allt från transportköp till infrastruktur. Och vi är övertygade att gemensamma insatser är vägen framåt.

Thomas Morell

regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.