21 feb 2015 06:01

21 feb 2015 06:01

Kanske inte en så ljusnande framtid ...

STUDENTEN.

Jag har följt den senaste veckans debatt i tidningen kring gymnasisternas kritik mot gymnasieledningens vilja att samordna studentavslutningen mellan Västerhöjdsgymnasiet och Kavelbrogymnasiet. Det var med stor glädje jag tog del av ungdomarnas engagemang i frågan, det kan inte vara annat än positivt att människor på ett tidigt stadium i livet använder sin yttrandefrihet på ett demokratiskt sätt. Skolledningen borde känna sig stolta över hur ungdomarna tar sig an frågan.

Samtidigt reser det vissa frågetecken hos mig. Till en början konstaterade jag att våra ungdomar uppenbarligen lever i ett väldigt tryggt samhälle och har det bra. När frågan om studentavslutningens genomförande står högst på agendan måste ju de flesta behov redan vara tillgodosedda. Men vid närmare eftertanke undrar jag om så är fallet.

Jag gör några nedslag i utmaningarna som ungdomar står inför i dagens samhälle. Ungdomsarbetslösheten i Sverige uppgår till något över 22 procent, 26 procent av unga vuxna lider av fetma eller övervikt, 12 procent av ungdomarna i gymnasiet (åk 2) har använt narkotika, över en fjärdedel av landets unga har en låg ekonomisk standard. Andelen unga som ordineras anti-depressiva medel har ökat stadigt sedan 2006 och 40 procent av dödsfallen bland ungdomar är orsakade av självmord.

Jag har full förståelse för att ungdomar efter flera års slitsam utbildning i gymnasiet vill göra det bästa av sin avslutning, men jag är rädd för att värre utmaningar står för dörren på vägen ut i vuxenlivet.

Mitt budskap till er ungdomar är att stå på er för era rättigheter och fortsätt engagera er i frågor som berör er, men var inte rädd för att ta tag i de svårare problem med mer långtgående konsekvenser som ni är eller kan drabbas av.

Jasin

Jag har följt den senaste veckans debatt i tidningen kring gymnasisternas kritik mot gymnasieledningens vilja att samordna studentavslutningen mellan Västerhöjdsgymnasiet och Kavelbrogymnasiet. Det var med stor glädje jag tog del av ungdomarnas engagemang i frågan, det kan inte vara annat än positivt att människor på ett tidigt stadium i livet använder sin yttrandefrihet på ett demokratiskt sätt. Skolledningen borde känna sig stolta över hur ungdomarna tar sig an frågan.

Samtidigt reser det vissa frågetecken hos mig. Till en början konstaterade jag att våra ungdomar uppenbarligen lever i ett väldigt tryggt samhälle och har det bra. När frågan om studentavslutningens genomförande står högst på agendan måste ju de flesta behov redan vara tillgodosedda. Men vid närmare eftertanke undrar jag om så är fallet.

Jag gör några nedslag i utmaningarna som ungdomar står inför i dagens samhälle. Ungdomsarbetslösheten i Sverige uppgår till något över 22 procent, 26 procent av unga vuxna lider av fetma eller övervikt, 12 procent av ungdomarna i gymnasiet (åk 2) har använt narkotika, över en fjärdedel av landets unga har en låg ekonomisk standard. Andelen unga som ordineras anti-depressiva medel har ökat stadigt sedan 2006 och 40 procent av dödsfallen bland ungdomar är orsakade av självmord.

Jag har full förståelse för att ungdomar efter flera års slitsam utbildning i gymnasiet vill göra det bästa av sin avslutning, men jag är rädd för att värre utmaningar står för dörren på vägen ut i vuxenlivet.

Mitt budskap till er ungdomar är att stå på er för era rättigheter och fortsätt engagera er i frågor som berör er, men var inte rädd för att ta tag i de svårare problem med mer långtgående konsekvenser som ni är eller kan drabbas av.

Jasin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.