21 feb 2015 06:00

21 feb 2015 06:00

Lokal utveckling stärker landsbygden

Replik. Till riksdagsledamot Veronica Palm (S) m fl (SLA 14/2) samt Bernt Johansson (10/2).

Gårdsförsäljning av lokalproducerad öl, vin och cider, handlar i grunden om att ta tillvara och utveckla olika lokala förutsättningar för att hela Sverige skall växa. Levande landsbygdsutveckling är en viktig förutsättning för jobb och tillväxt.

Vi anser att det borde vara möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik i Sverige med att ändå visa en öppenhet för gårdsbutiker på landsbygden att kunna sälja sina högkvalitativa produkter under trygga former. Alliansregeringen stängde aldrig dörren helt till gårdsförsäljning, utan fortsatte att bereda frågan för att hitta andra ingångar.

Exemplet från grannlandet Finland är både intressant och talande. Kanske fler borde ta del av andras exempel innan man dömer ut vad som är möjligt att förena och inte. I EU-landet Finland har gårdsförsäljning varit tillåten för alkoholdrycker med högst 13 volymprocent sedan medlemskapet i EU 1995.

Folkhälsan är mycket viktig. Det är också varje nytt jobb och företag. Det ska vi lyckas förena. Det ena utesluter inte det andra. Varsamhet är ett nyckelord.

Vi vill ta tillvara lokala producenters initiativkraft och utveckla nya möjligheter för landsbygden att kunna växa. Varje jobb är viktigt. Så växer Sverige.

Alliansriksdagsledamöter

Cecilia Widegren (M) Skaraborg

Christer Nylander (FP), Skåne

Ulrika Carlsson (C), Skaraborg

Sofia Damm (KD), Skåne

Gårdsförsäljning av lokalproducerad öl, vin och cider, handlar i grunden om att ta tillvara och utveckla olika lokala förutsättningar för att hela Sverige skall växa. Levande landsbygdsutveckling är en viktig förutsättning för jobb och tillväxt.

Vi anser att det borde vara möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik i Sverige med att ändå visa en öppenhet för gårdsbutiker på landsbygden att kunna sälja sina högkvalitativa produkter under trygga former. Alliansregeringen stängde aldrig dörren helt till gårdsförsäljning, utan fortsatte att bereda frågan för att hitta andra ingångar.

Exemplet från grannlandet Finland är både intressant och talande. Kanske fler borde ta del av andras exempel innan man dömer ut vad som är möjligt att förena och inte. I EU-landet Finland har gårdsförsäljning varit tillåten för alkoholdrycker med högst 13 volymprocent sedan medlemskapet i EU 1995.

Folkhälsan är mycket viktig. Det är också varje nytt jobb och företag. Det ska vi lyckas förena. Det ena utesluter inte det andra. Varsamhet är ett nyckelord.

Vi vill ta tillvara lokala producenters initiativkraft och utveckla nya möjligheter för landsbygden att kunna växa. Varje jobb är viktigt. Så växer Sverige.

Alliansriksdagsledamöter

Cecilia Widegren (M) Skaraborg

Christer Nylander (FP), Skåne

Ulrika Carlsson (C), Skaraborg

Sofia Damm (KD), Skåne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.