21 feb 2015 06:00

21 feb 2015 06:00

Vi konsumenter avgör mjölkproduktionens framtid

MJÖLKEN.

Kris. Våra svenska mjölkproducenter är i ekonomisk kris och en betydande del av produktionen riskerar att avvecklas. Detta är beklagansvärt inte bara för producenternas del utan också för oss konsumenter.

Vi är i mycket stor utsträckning beroende av vad duktiga svenska producenter med stora arbetsinsatser på ett djur- och naturinriktat riktigt sätt förser oss med. Jag vill betrakta det som ett gemensamt stort intresse att mjölkproduktionen kan bibehållas och utvecklas.

Hur bidrar vi till detta? Jo, givetvis genom att handla svenskt. Javisst, självklart, mjölken vi köper i butikerna är ju svensk! Så tycker vi nog allesammans samtidigt som det köps så mycket andra mjölkprodukter. På det området är det otroligt mycket import som erbjuds och köps.

Utifrån kommande ost, yoghurt, fil, grädde, smör och mycket annat omsätts i stor mängd. Ofta har dessa produkter säljande och påkostade förpackningar många gånger med svenska firmanamn som ger sken av att det är svenska produkter. Det är lämpligt att låta dessa produkter ligga kvar i kyldisken.

Hur vet vi då att varan är svensk? Det är enkelt. På dokumenterat svensk produktion finns en liten oval med ett nummer. Exempelvis betyder SE 1071 EG att varan kommer från Falköpings Mejeriförening. Första bokstäverna betyder att produkten är svensk och siffrorna vilken produktionsplats. Samma märkningssystem hittar vi på kött och charkprodukter.

Under senare tid har det framkommit förslag om att höja priset i affärerna med en krona litern och att den oavkortat skall gå till producenterna. Det är ett mycket bra förslag och kan till viss del bidraga till förbättrad ekonomi för producenterna. Det är ju dock så att de inte kan förvänta sig en kronas höjning av avräkningspriset. Det skulle ju förutsätta att all levererad mjölk blev K-mjölk men denna del stannar vid runt 30 % av levererad mjölk och de andra 70 procenten får ingen höjning. Från kronan måste ju också momsen frånräknas och höjningen blir då runt 25 öre.

Denna höjning är mycket viktig och det har ju visat sig att konsumenterna gärna ställer upp på detta där man genomfört. Minst lika viktigt är det att vi handlar dokumenterat svenskt. Då bidrager vi till att trygga svensk mjölk- och annan livsmedelsproduktion till långsiktigt gagn för såväl producenterna som oss konsumenter.

Gunnar Lindén

Falköping

Vi är i mycket stor utsträckning beroende av vad duktiga svenska producenter med stora arbetsinsatser på ett djur- och naturinriktat riktigt sätt förser oss med. Jag vill betrakta det som ett gemensamt stort intresse att mjölkproduktionen kan bibehållas och utvecklas.

Hur bidrar vi till detta? Jo, givetvis genom att handla svenskt. Javisst, självklart, mjölken vi köper i butikerna är ju svensk! Så tycker vi nog allesammans samtidigt som det köps så mycket andra mjölkprodukter. På det området är det otroligt mycket import som erbjuds och köps.

Utifrån kommande ost, yoghurt, fil, grädde, smör och mycket annat omsätts i stor mängd. Ofta har dessa produkter säljande och påkostade förpackningar många gånger med svenska firmanamn som ger sken av att det är svenska produkter. Det är lämpligt att låta dessa produkter ligga kvar i kyldisken.

Hur vet vi då att varan är svensk? Det är enkelt. På dokumenterat svensk produktion finns en liten oval med ett nummer. Exempelvis betyder SE 1071 EG att varan kommer från Falköpings Mejeriförening. Första bokstäverna betyder att produkten är svensk och siffrorna vilken produktionsplats. Samma märkningssystem hittar vi på kött och charkprodukter.

Under senare tid har det framkommit förslag om att höja priset i affärerna med en krona litern och att den oavkortat skall gå till producenterna. Det är ett mycket bra förslag och kan till viss del bidraga till förbättrad ekonomi för producenterna. Det är ju dock så att de inte kan förvänta sig en kronas höjning av avräkningspriset. Det skulle ju förutsätta att all levererad mjölk blev K-mjölk men denna del stannar vid runt 30 % av levererad mjölk och de andra 70 procenten får ingen höjning. Från kronan måste ju också momsen frånräknas och höjningen blir då runt 25 öre.

Denna höjning är mycket viktig och det har ju visat sig att konsumenterna gärna ställer upp på detta där man genomfört. Minst lika viktigt är det att vi handlar dokumenterat svenskt. Då bidrager vi till att trygga svensk mjölk- och annan livsmedelsproduktion till långsiktigt gagn för såväl producenterna som oss konsumenter.

Gunnar Lindén

Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.