24 feb 2015 06:00

24 feb 2015 06:00

Jag har inte missuppfattat

REPLIK.

Till Conny Brännberg (SLA 16/2).

Nej, Conny Brännberg, jag har inte missuppfattat något kring partiledarvalet. Och jag faller inte heller för din härskarteknik att misskreditera mig genom att antyda att jag skulle ha gjort det (dvs missuppfattat). Min insändare innehöll inte något personangrepp! I stället handlade den om offentlighet och transparens – inte om processen i sig (se SLA 11/2).

Min inställning är, att ett parti som uppbär statligt stöd inte kan ha några hemligheter – allt måste ske offentligt! Hur ska allmänheten annars kunna veta om partiet arbetar demokratiskt? Och enda sättet för allmänheten att kolla detta är att antingen själv närvara eller att någon annan (journalist) gör det och talar om vad som skett och hur!

Åke Pilblad

Tibro

Till Conny Brännberg (SLA 16/2).

Nej, Conny Brännberg, jag har inte missuppfattat något kring partiledarvalet. Och jag faller inte heller för din härskarteknik att misskreditera mig genom att antyda att jag skulle ha gjort det (dvs missuppfattat). Min insändare innehöll inte något personangrepp! I stället handlade den om offentlighet och transparens – inte om processen i sig (se SLA 11/2).

Min inställning är, att ett parti som uppbär statligt stöd inte kan ha några hemligheter – allt måste ske offentligt! Hur ska allmänheten annars kunna veta om partiet arbetar demokratiskt? Och enda sättet för allmänheten att kolla detta är att antingen själv närvara eller att någon annan (journalist) gör det och talar om vad som skett och hur!

Åke Pilblad

Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.