27 feb 2015 06:00

27 feb 2015 06:00

Tyvärr behöver vi kvinnodagen

Elisabeth Gustavsson:

På FN:s lista över högtidsdagar finns den Internationella kvinnodagen den 8 mars. Den dagen vill uppmärksamma kvinnors situation över hela världen och kampen för lika rättigheter. Om jämställdhet rådde mellan könen så skulle vi inte behöva ha en sådan här dag men samhället är inte jämställt ännu, så än så länge behöver vi det.

Miljöpartiet de gröna hävdar jämställdhetens grundläggande betydelse för en rättvis och hållbar samhällsutveckling. Jämställdhet ska integreras i allt samhällsbygge och jämställdhet är en av grunderna för ett rättvist samhälle. Jämställda samhällen är bättre på alla områden. Mindre konflikter och krig. Mindre kriminalitet. Bättre hälso- och sjukvård. Bättre utbildning.

Miljöpartiet de gröna arbetar i alla sammanhang för jämställdhet. Jämställdhetsarbete behövs inom alla områden. Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter. Brist på jämställdhet begränsar. Hållbar utveckling kräver en jämställdhetspolitik som vill, vågar och kan utmana och förändra de grundläggande mekanismer som styr fördelningen av resurser mellan män och kvinnor i vårt samhälle.

En jämställdhetsanalys gjord inför valet 2014 visade att av Miljöpartiet de grönas förslag på budgetreformer gick 65 procent till kvinnor. Till exempel så hade de stora satsningarna på kollektivtrafik och cykelvägar gynnat kvinnor, som i högre grad än män reser klimatsmart. Ett annat exempel är satsningen på högre lön i kvinnodominerade yrken, som till exempel lärare. Kvinnor tjänar mindre än män, män har en betydligt högre inkomst än kvinnor och skillnaden ökade under alliansens tid vid makten.

En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor. Kvinnor löper störst risk att drabbas av brott inomhus av en bekant förövare, det vill säga våld i nära relationer. MP vill ändra lagen så att sex utan samtycke blir olagligt. Vi vill också öka stödet till kvinnojourerna.

Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti. Det betyder att jämställdhet genomsyrar allt politiskt arbete inom partiet. Ett synligt uttryck för detta är att MP har två språkrör, en kvinna och en man.

Tyvärr behöver vi uppmärksamma och manifestera Internationella kvinnodagen den 8 mars även i år för än är vårt samhälle inte jämställt.

På FN:s lista över högtidsdagar finns den Internationella kvinnodagen den 8 mars. Den dagen vill uppmärksamma kvinnors situation över hela världen och kampen för lika rättigheter. Om jämställdhet rådde mellan könen så skulle vi inte behöva ha en sådan här dag men samhället är inte jämställt ännu, så än så länge behöver vi det.

Miljöpartiet de gröna hävdar jämställdhetens grundläggande betydelse för en rättvis och hållbar samhällsutveckling. Jämställdhet ska integreras i allt samhällsbygge och jämställdhet är en av grunderna för ett rättvist samhälle. Jämställda samhällen är bättre på alla områden. Mindre konflikter och krig. Mindre kriminalitet. Bättre hälso- och sjukvård. Bättre utbildning.

Miljöpartiet de gröna arbetar i alla sammanhang för jämställdhet. Jämställdhetsarbete behövs inom alla områden. Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter. Brist på jämställdhet begränsar. Hållbar utveckling kräver en jämställdhetspolitik som vill, vågar och kan utmana och förändra de grundläggande mekanismer som styr fördelningen av resurser mellan män och kvinnor i vårt samhälle.

En jämställdhetsanalys gjord inför valet 2014 visade att av Miljöpartiet de grönas förslag på budgetreformer gick 65 procent till kvinnor. Till exempel så hade de stora satsningarna på kollektivtrafik och cykelvägar gynnat kvinnor, som i högre grad än män reser klimatsmart. Ett annat exempel är satsningen på högre lön i kvinnodominerade yrken, som till exempel lärare. Kvinnor tjänar mindre än män, män har en betydligt högre inkomst än kvinnor och skillnaden ökade under alliansens tid vid makten.

En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor. Kvinnor löper störst risk att drabbas av brott inomhus av en bekant förövare, det vill säga våld i nära relationer. MP vill ändra lagen så att sex utan samtycke blir olagligt. Vi vill också öka stödet till kvinnojourerna.

Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti. Det betyder att jämställdhet genomsyrar allt politiskt arbete inom partiet. Ett synligt uttryck för detta är att MP har två språkrör, en kvinna och en man.

Tyvärr behöver vi uppmärksamma och manifestera Internationella kvinnodagen den 8 mars även i år för än är vårt samhälle inte jämställt.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.