28 feb 2015 06:00

28 feb 2015 06:00

Regeringen förhalar införandet av alkobommar

Sten Bergheden (M):

Försöksprojekt med alkobommar i Göteborgs hamn och Stockholms frihamn visar att antalet onyktra förare minskar markant med genomförda nykterhetskontroller. Det räddar liv. Det är dags att regeringen omedelbart tar tag i byggandet av alkobommar i alla Sveriges hamnar och ser till att få stopp på rattfylleristerna.

Varje dag strömmar hundratals lastbilstransporter in och ut i Sverige via våra hamnar och gränsstationer. Årligen kommer det cirka tre miljoner fordon till våra färjeterminaler. Många av transporterna fungerar väl och bidrar till att vi kan bedriva handel på ett smidigt sätt. Men vissa företag och chaufförer väljer att strunta i regler och lagar. Onyktra chaufförer, och ibland även utan giltiga körkort, av både bilar, bussar och lastbilar tar sig in i landet och kör omkring på våra vägar och kan orsaka stora olyckor. Som det ser ut idag är det mycket liten risk för att dessa att bli upptäckta.

Alkobommar hindrar dessa onyktra förare som annars skulle fortsätta köra fulla ut i trafiken. Dessutom har de en viktig avskräckande effekt – sedan försöksprojekten infördes har antalet onyktra förare mer än halverats.

Det var alliansen som startade upp projekten. Nu är det dags för den rödgröna regeringen att ta tag i problemet. Men istället för att ta beslut om att omedelbart bygga ut alkobommar i alla våra gränsstationer så tänker regeringen vänta. Det är beklämmande att regeringen agerar så långsamt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets stopp av Förbifart Stockholm kostade 170 miljoner kronor. Detta var helt bortkastade pengar som istället hade räckt till att sätta upp alkobommar på alla våra gränsstationer och med råge. Det hade ökat trafiksäkerheten på våra vägar.

Försöket med alkobommar leds och utvecklas ifrån Test Lab i Tibro och en utbyggnad av alkobommar i hela landet kommer därför också att skapa nya jobb i Skaraborg.

I Sverige dör varje år åtskilliga människor i trafikolyckor som är orsakade av alkohol och droger. Regeringen har ett ansvar att se till att de nödvändiga satsningarna på byggande av alkobommar kommer till stånd. Det är hög tid att investera i denna säkerhetsutrustning innan fler liv går till spillo.

Försöksprojekt med alkobommar i Göteborgs hamn och Stockholms frihamn visar att antalet onyktra förare minskar markant med genomförda nykterhetskontroller. Det räddar liv. Det är dags att regeringen omedelbart tar tag i byggandet av alkobommar i alla Sveriges hamnar och ser till att få stopp på rattfylleristerna.

Varje dag strömmar hundratals lastbilstransporter in och ut i Sverige via våra hamnar och gränsstationer. Årligen kommer det cirka tre miljoner fordon till våra färjeterminaler. Många av transporterna fungerar väl och bidrar till att vi kan bedriva handel på ett smidigt sätt. Men vissa företag och chaufförer väljer att strunta i regler och lagar. Onyktra chaufförer, och ibland även utan giltiga körkort, av både bilar, bussar och lastbilar tar sig in i landet och kör omkring på våra vägar och kan orsaka stora olyckor. Som det ser ut idag är det mycket liten risk för att dessa att bli upptäckta.

Alkobommar hindrar dessa onyktra förare som annars skulle fortsätta köra fulla ut i trafiken. Dessutom har de en viktig avskräckande effekt – sedan försöksprojekten infördes har antalet onyktra förare mer än halverats.

Det var alliansen som startade upp projekten. Nu är det dags för den rödgröna regeringen att ta tag i problemet. Men istället för att ta beslut om att omedelbart bygga ut alkobommar i alla våra gränsstationer så tänker regeringen vänta. Det är beklämmande att regeringen agerar så långsamt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets stopp av Förbifart Stockholm kostade 170 miljoner kronor. Detta var helt bortkastade pengar som istället hade räckt till att sätta upp alkobommar på alla våra gränsstationer och med råge. Det hade ökat trafiksäkerheten på våra vägar.

Försöket med alkobommar leds och utvecklas ifrån Test Lab i Tibro och en utbyggnad av alkobommar i hela landet kommer därför också att skapa nya jobb i Skaraborg.

I Sverige dör varje år åtskilliga människor i trafikolyckor som är orsakade av alkohol och droger. Regeringen har ett ansvar att se till att de nödvändiga satsningarna på byggande av alkobommar kommer till stånd. Det är hög tid att investera i denna säkerhetsutrustning innan fler liv går till spillo.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.