28 feb 2015 06:00

28 feb 2015 06:00

Skolarbete ska skötas på skoltid

Dumitru Barta

SKOLAN

Storartat av dig att fatta pennan och skriva om dina tankar och känslor, om hur du ser på skolarbetet. Du har rätt i att extra undervisning som skolorna erbjuder utanför den schemalagda tiden är orättvist. Jag tillägger, att den är olaglig och diskriminerande. Läser man i Den nya skollagen, del 2, 5§ står det klart och tydligt att: ... alla ska ha lika tillgång till utbildning. Alltså du ska inte behöva offra din fritid för att medverka i läxhjälptimmarna. Läxhjälpen ska bedrivas på skoltid. Du är duktig på att använda pennan därför rekommenderar jag dig att göra en anmälan till DO.

Som före detta lärare skulle jag vilja vägleda dig i hur du kan hinna ikapp med dina studier. Det jag kommer med är egentligen inga revolutionerande råd utan något som du säkert redan vet om.

¤ Det viktigaste är att du hittar din egen studieteknik - på vilket sätt och när lär du dig bäst?

¤ Gå sedan genom varje ämne och hitta den kunskapsnivån du befinner dig idag. Använd läraren som bollplank.

¤ Sätt utifrån det upp ett realistiskt mål för varje ämne.

¤ Gå till dina lärare och fråga om hjälp med uppgifter och handledningstid.

¤ Ha arbetsstruktur. Tänk inte för mycket på jobb och plikt, bli professionell i arbetet. Litet av extra anamma i görandet kan vara bra att ha.

¤ Kom ihåg att raster och lärarfria timmar är arbetstid avsatt för att utnyttjas för lektionsförberedelse. På lektionstiden ska man fokusera tankarna på vad läraren presenterar. Därtill kan du på varje ämne lägga till minst 20 minuter dagligen för extra studier i hemmet.

¤ Som du själv sa, ställer man till det, får man lov och bjuda också. Jag är helt övertygad om att du fixar detta. Redan i slutet av denna termin kommer du att se goda resultat. Du kan sedan bli en duktig handledare i studieteknik för dina kamrater.

Avslutningsvis hoppas jag att skolledarna fattar att undervisning ska ske på ordinarie skoltid och se till att det så också bli.

Storartat av dig att fatta pennan och skriva om dina tankar och känslor, om hur du ser på skolarbetet. Du har rätt i att extra undervisning som skolorna erbjuder utanför den schemalagda tiden är orättvist. Jag tillägger, att den är olaglig och diskriminerande. Läser man i Den nya skollagen, del 2, 5§ står det klart och tydligt att: ... alla ska ha lika tillgång till utbildning. Alltså du ska inte behöva offra din fritid för att medverka i läxhjälptimmarna. Läxhjälpen ska bedrivas på skoltid. Du är duktig på att använda pennan därför rekommenderar jag dig att göra en anmälan till DO.

Som före detta lärare skulle jag vilja vägleda dig i hur du kan hinna ikapp med dina studier. Det jag kommer med är egentligen inga revolutionerande råd utan något som du säkert redan vet om.

¤ Det viktigaste är att du hittar din egen studieteknik - på vilket sätt och när lär du dig bäst?

¤ Gå sedan genom varje ämne och hitta den kunskapsnivån du befinner dig idag. Använd läraren som bollplank.

¤ Sätt utifrån det upp ett realistiskt mål för varje ämne.

¤ Gå till dina lärare och fråga om hjälp med uppgifter och handledningstid.

¤ Ha arbetsstruktur. Tänk inte för mycket på jobb och plikt, bli professionell i arbetet. Litet av extra anamma i görandet kan vara bra att ha.

¤ Kom ihåg att raster och lärarfria timmar är arbetstid avsatt för att utnyttjas för lektionsförberedelse. På lektionstiden ska man fokusera tankarna på vad läraren presenterar. Därtill kan du på varje ämne lägga till minst 20 minuter dagligen för extra studier i hemmet.

¤ Som du själv sa, ställer man till det, får man lov och bjuda också. Jag är helt övertygad om att du fixar detta. Redan i slutet av denna termin kommer du att se goda resultat. Du kan sedan bli en duktig handledare i studieteknik för dina kamrater.

Avslutningsvis hoppas jag att skolledarna fattar att undervisning ska ske på ordinarie skoltid och se till att det så också bli.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.