03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Höjd arbetsgivaravgift slår mot jobben

Debatt.:

Regeringens beslut om att höja arbetsgivaravgiften för unga kommer att försvåra för unga att komma in på arbetsmarknaden. Två av tre dagligvaruhandlare bedömer att de skulle tvingas säga upp personal om arbetsgivaravgiften höjs.

Handeln är den bransch i Sverige som ger flest jobb till unga. Drygt 90 000 ungdomar i åldern 16–24 år har sin sysselsättning inom handeln. Av dagligvaruhandelns anställda är närmare 30 procent under 26 år.

Därför är det extra angeläget att vi som bransch agerar när regeringen har låtit meddela att arbetsgivaravgiften för unga ska höjas. Beslutet motiveras med att den tidigare sänkningen varit ineffektiv och kostsam, eftersom de positiva effekterna på sysselsättningen varit små.

Inom handeln visar dock statistik att sänkningen av arbetsgivaravgiften har varit positiv för sysselsättningen. Enligt SCB har 16 000 nya jobb skapats inom handeln sedan reformen infördes. Och den sänkta avgiften har inte inneburit att handlarnas vinster ökat – tvärtom har vinstmarginalerna pressats.

Dessutom finns det mänskliga faktorer som är svåra att räkna på, vad betyder det på lång sikt för en ung person att få en riktig anställning och en fot in på arbetsmarknaden?

Den tidigare sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga kan inte fullt ut jämföras med effekterna vid en höjning. Trots ökade kostnader för handlarna vid en höjd arbetsgivaravgift kan nämligen inte lönerna sänkas, priserna höjas, eller vinsterna pressas ytterligare. Det finns inget annat sätt för handlarna att kompensera för ökade kostnader än genom att minska antalet anställda eller låta bli att nyanställa.

En höjd arbetsgivaravgift för unga skulle innebära en kostnadsökning för handlarna på 45 000 kronor per anställd och år. I Svensk Handels handelsbarometer i januari 2015 svarar två av tre dagligvaruhandlare, 66 procent, att de kommer att tvingas säga upp personal om regeringen höjer arbetsgivaravgiften för unga.

En höjd arbetsgivaravgift skulle slå särskilt hårt mot redan hårt pressade små handlare på landsbygden, där det dessutom är svårare för butikspersonal att hitta alternativa arbeten. För konsumenten kan konsekvenserna bli sämre service i butikerna.

Det finns många skäl till varför regeringen bör ändra sitt beslut om att höja arbetsgivaravgiften för unga. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bör framför allt ta till sig följande uppmaning: försvåra inte för unga att komma in på arbetsmarknaden!

Karin Brynell

vd, Svensk Dagligvaruhandel

Regeringens beslut om att höja arbetsgivaravgiften för unga kommer att försvåra för unga att komma in på arbetsmarknaden. Två av tre dagligvaruhandlare bedömer att de skulle tvingas säga upp personal om arbetsgivaravgiften höjs.

Handeln är den bransch i Sverige som ger flest jobb till unga. Drygt 90 000 ungdomar i åldern 16–24 år har sin sysselsättning inom handeln. Av dagligvaruhandelns anställda är närmare 30 procent under 26 år.

Därför är det extra angeläget att vi som bransch agerar när regeringen har låtit meddela att arbetsgivaravgiften för unga ska höjas. Beslutet motiveras med att den tidigare sänkningen varit ineffektiv och kostsam, eftersom de positiva effekterna på sysselsättningen varit små.

Inom handeln visar dock statistik att sänkningen av arbetsgivaravgiften har varit positiv för sysselsättningen. Enligt SCB har 16 000 nya jobb skapats inom handeln sedan reformen infördes. Och den sänkta avgiften har inte inneburit att handlarnas vinster ökat – tvärtom har vinstmarginalerna pressats.

Dessutom finns det mänskliga faktorer som är svåra att räkna på, vad betyder det på lång sikt för en ung person att få en riktig anställning och en fot in på arbetsmarknaden?

Den tidigare sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga kan inte fullt ut jämföras med effekterna vid en höjning. Trots ökade kostnader för handlarna vid en höjd arbetsgivaravgift kan nämligen inte lönerna sänkas, priserna höjas, eller vinsterna pressas ytterligare. Det finns inget annat sätt för handlarna att kompensera för ökade kostnader än genom att minska antalet anställda eller låta bli att nyanställa.

En höjd arbetsgivaravgift för unga skulle innebära en kostnadsökning för handlarna på 45 000 kronor per anställd och år. I Svensk Handels handelsbarometer i januari 2015 svarar två av tre dagligvaruhandlare, 66 procent, att de kommer att tvingas säga upp personal om regeringen höjer arbetsgivaravgiften för unga.

En höjd arbetsgivaravgift skulle slå särskilt hårt mot redan hårt pressade små handlare på landsbygden, där det dessutom är svårare för butikspersonal att hitta alternativa arbeten. För konsumenten kan konsekvenserna bli sämre service i butikerna.

Det finns många skäl till varför regeringen bör ändra sitt beslut om att höja arbetsgivaravgiften för unga. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bör framför allt ta till sig följande uppmaning: försvåra inte för unga att komma in på arbetsmarknaden!

Karin Brynell

vd, Svensk Dagligvaruhandel

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.