03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Om lärarskicklighet och löner

LÄRARE.

Befängt. Kommunfullmäktige i Skövde har beslutat, att verktyg för kartläggning av lärarnas skicklighet skall utarbetas. Sådana verktyg skall utgöra underlag för en önskad lönedifferentiering. Verktygen skall också användas för att identifiera lärare som bidrar till skolutvecklingen. Dessa lärare skall tillsammans med dagens karriärlärare vägleda den stora majoriteten ”mindre dugliga lärare”.

Lärarnas verksamhet är komplex. Många faktorer och omständigheter påverkar deras prestationer och resultat. Tron att lärarinsatsen objektivt skulle kunna bestämmas med hjälp av diverse beräkningsmodeller är milt uttryckt befängd.

Det är naivt att tro, att läraryrkets status genom dagens karriärtjänster och ovan antydda åtgärder skulle höjas. Snarare skapas missnöje och bitterhet hos den stora majoriteten lärare som inte får någon löneökning. Inte blir det bättre av att dessa lärare också skulle påtvingas de förment dugliga lärarnas undervisningsmetoder.

I rättssamhället bestäms löner enligt objektiva och sakliga kriterier såsom utbildning och erfarenhet. Det var inte en slump, att lönerna förr återspeglade lärarutbildningens förkunskapskrav, längd och svårighetsgrad samt undervisningens intellektuella nivå. Det var inte heller en slump, att lärarerfarenheten beaktades genom ålderstillägg.

För att höja läraryrkets status måste, bland många andra åtgärder, följande göras. Hela lärarkollektivets löner måste generellt höjas. Lönedifferensen mellan olika lärarkategorier måste återspegla stora meritmässiga skillnader. Ålderstillägg måste återigen införas och då med samma antal för alla lärare.

Johan Järemo

Lärarnas verksamhet är komplex. Många faktorer och omständigheter påverkar deras prestationer och resultat. Tron att lärarinsatsen objektivt skulle kunna bestämmas med hjälp av diverse beräkningsmodeller är milt uttryckt befängd.

Det är naivt att tro, att läraryrkets status genom dagens karriärtjänster och ovan antydda åtgärder skulle höjas. Snarare skapas missnöje och bitterhet hos den stora majoriteten lärare som inte får någon löneökning. Inte blir det bättre av att dessa lärare också skulle påtvingas de förment dugliga lärarnas undervisningsmetoder.

I rättssamhället bestäms löner enligt objektiva och sakliga kriterier såsom utbildning och erfarenhet. Det var inte en slump, att lönerna förr återspeglade lärarutbildningens förkunskapskrav, längd och svårighetsgrad samt undervisningens intellektuella nivå. Det var inte heller en slump, att lärarerfarenheten beaktades genom ålderstillägg.

För att höja läraryrkets status måste, bland många andra åtgärder, följande göras. Hela lärarkollektivets löner måste generellt höjas. Lönedifferensen mellan olika lärarkategorier måste återspegla stora meritmässiga skillnader. Ålderstillägg måste återigen införas och då med samma antal för alla lärare.

Johan Järemo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.