03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

SD stöttar alliansen om betyg i fyran

BETYG I ÅRSKURS FYRA.

I SLA tisdagen den 24 februari återfinns ett reportage om att Socialdemokraterna i Skövde motsätter sig att Skövde kommun låter Skövdeskolor testa betyg från årskurs fyra. Debatten grundar sig i överenskommelsen mellan regeringen och alliansen som möjliggör för skolor att frivilligt testa på betyg i årskurs fyra.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till betyg i årskurs fyra och hade alliansen på allvar velat få igenom dessa delar av sin skolpolitik så hade de kunnat vända sig till oss istället för regeringen. Nu valde alliansen i stället en halvhjärtad kompromiss men slår sig ändå för bröstet. Om de gjorde rätt eller fel lär väljarna svara på.

Trots den ovan nämnda situationen har Sverigedemokraterna alltid varit tydliga med att bra politik är bra politik oavsett vem som driver den och vi deklarerar därför vårt stöd till alliansen med förhoppningen att Skövde låter en eller flera skolor testa betyg från årskurs fyra. Med hänsyn till ovanstående hoppas vi således att diskussionen kring detta snart lyfts i barn- och utbildningsnämnden och att förslaget framöver blir en verklighet i Skövde kommun.

Jonas Eriksson (SD)

ledamot BUN

Tobias Andersson (SD)

ersättare BUN tillika utbildningspolitisk utskottsledare SDU

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till betyg i årskurs fyra och hade alliansen på allvar velat få igenom dessa delar av sin skolpolitik så hade de kunnat vända sig till oss istället för regeringen. Nu valde alliansen i stället en halvhjärtad kompromiss men slår sig ändå för bröstet. Om de gjorde rätt eller fel lär väljarna svara på.

Trots den ovan nämnda situationen har Sverigedemokraterna alltid varit tydliga med att bra politik är bra politik oavsett vem som driver den och vi deklarerar därför vårt stöd till alliansen med förhoppningen att Skövde låter en eller flera skolor testa betyg från årskurs fyra. Med hänsyn till ovanstående hoppas vi således att diskussionen kring detta snart lyfts i barn- och utbildningsnämnden och att förslaget framöver blir en verklighet i Skövde kommun.

Jonas Eriksson (SD)

ledamot BUN

Tobias Andersson (SD)

ersättare BUN tillika utbildningspolitisk utskottsledare SDU

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.