03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 10:32

Vi jobbar för en lösning på momsproblemet

Debatt

Den ideella sektorn är en viktig del av det svenska samhället. Idrottsföreningar, trossamfund, fackförbund, hembygdsföreningar och andra organisationer skapar gemenskap, stärker demokratin och bedriver omistlig social verksamhet och mycket mer. Så har det varit under lång tid och så ska det vara även i framtiden.

Ideella föreningars verksamhet bygger i första hand på människors kraft och engagemang –men också politiken har ett ansvar. Därför arbetar regeringen för att säkra en stark ideell sektor på både kort och lång sikt.

De senaste veckorna har präglats av en utbredd oro kring ideella föreningars momsplikt för second hand-försäljning. Det handlar om den ideella sektorns förutsättningar för att finansiera och bedriva social hjälpverksamhet. Situationen är djupt olycklig. Detta beror inte på något beslut som regeringen har fattat. Vi vill inte och har aldrig velat momsbelägga dessa verksamheter. Vår målsättning är att de ska slippa moms. I Regeringskansliet pågår därför ett aktivt arbete för att snabbt lösa de problem som har uppstått.

Den aktuella momsbefrielsen har varit osäker under en längre tid. EU-kommissionen har velat få en ändring av Sveriges ”generösa” regler sedan 2008. Läget blev skarpt efter en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och ett ställningstagande från Skatteverket om vissa second hand-butiker. Konsekvensen är att ett antal verksamheter, i första hand just butiker, nu måste lägga moms på sina varor. Detta riskerar att slå mot den sociala verksamhet som butikerna finansierar och jobben, men också mot den miljönytta som återbruk innebär.

Detta är inget som regeringen på något sätt har eftersträvat eller önskat. Från flera håll kommer krav på lagändringar. Det kan vara en väg att säkerställa goda och förutsättningar för den ideella sektorn på lång sikt, men det löser sannolikt inte det akuta problem vi står inför idag.

Min utgångspunkt är att de ekonomiska konsekvenserna för de allmännyttiga ideella föreningarna ska minimeras. Regeringen arbetar i första hand för fortsatt momsbefrielse, om det går att förena med EU:s regelverk. Vi söker aktivt en sådan lösning. Det är viktigt att vi gör rätt med en gång. Om staten inför ett system för att kompensera för momskostnader som visar sig vara otillåtet under EU:s statsstödsregler kan de ideella organisationerna själva bli återbetalningsskyldiga. Den risken måste vi undvika.

Både de sociala verksamheter som riskerar att drabbas och second hand-butikerna har stark folklig förankring, och många är upprörda. Det är en känsla som vi förstår och delar. Regeringen ska värna och främja de viktiga organisationer som påverkas. Vi ska agera snabbt, och vi ska hitta en trygg lösning som håller.

Magdalena Andersson

finansminister

Monica Green

riksdagsledamot (S), Skaraborg

Erik Ezelius

riksdagsledamot (S), Skaraborg

Ideella föreningars verksamhet bygger i första hand på människors kraft och engagemang –men också politiken har ett ansvar. Därför arbetar regeringen för att säkra en stark ideell sektor på både kort och lång sikt.

De senaste veckorna har präglats av en utbredd oro kring ideella föreningars momsplikt för second hand-försäljning. Det handlar om den ideella sektorns förutsättningar för att finansiera och bedriva social hjälpverksamhet. Situationen är djupt olycklig. Detta beror inte på något beslut som regeringen har fattat. Vi vill inte och har aldrig velat momsbelägga dessa verksamheter. Vår målsättning är att de ska slippa moms. I Regeringskansliet pågår därför ett aktivt arbete för att snabbt lösa de problem som har uppstått.

Den aktuella momsbefrielsen har varit osäker under en längre tid. EU-kommissionen har velat få en ändring av Sveriges ”generösa” regler sedan 2008. Läget blev skarpt efter en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och ett ställningstagande från Skatteverket om vissa second hand-butiker. Konsekvensen är att ett antal verksamheter, i första hand just butiker, nu måste lägga moms på sina varor. Detta riskerar att slå mot den sociala verksamhet som butikerna finansierar och jobben, men också mot den miljönytta som återbruk innebär.

Detta är inget som regeringen på något sätt har eftersträvat eller önskat. Från flera håll kommer krav på lagändringar. Det kan vara en väg att säkerställa goda och förutsättningar för den ideella sektorn på lång sikt, men det löser sannolikt inte det akuta problem vi står inför idag.

Min utgångspunkt är att de ekonomiska konsekvenserna för de allmännyttiga ideella föreningarna ska minimeras. Regeringen arbetar i första hand för fortsatt momsbefrielse, om det går att förena med EU:s regelverk. Vi söker aktivt en sådan lösning. Det är viktigt att vi gör rätt med en gång. Om staten inför ett system för att kompensera för momskostnader som visar sig vara otillåtet under EU:s statsstödsregler kan de ideella organisationerna själva bli återbetalningsskyldiga. Den risken måste vi undvika.

Både de sociala verksamheter som riskerar att drabbas och second hand-butikerna har stark folklig förankring, och många är upprörda. Det är en känsla som vi förstår och delar. Regeringen ska värna och främja de viktiga organisationer som påverkas. Vi ska agera snabbt, och vi ska hitta en trygg lösning som håller.

Magdalena Andersson

finansminister

Monica Green

riksdagsledamot (S), Skaraborg

Erik Ezelius

riksdagsledamot (S), Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.