04 mar 2015 06:00

04 mar 2015 06:00

Lägg ner flygplatsen!

SKÖVDE FLYGPLATS

Det kommunägda Skövde flygplats AB uppvisar för år 2014 ett underskott på sex miljoner kronor och hade cirka 300 flygrörelser (= en start och landning). Det blir 20 000 kronor i förlust på varje flygrörelse. Av dessa 300 flygrörelser stod Kinnarp kontorsmöbler i Falköpings kommun för cirka 200 samt Bender AB i Kvänum Vara kommun för 40.

Detta innebär att Skövdes skattebetalare, eller mera precist, de som bor i Skövdebostäder och de som har fjärrvärme, subventionerar affärsverksamhet i andra kommuner, på grund av att man flyttar runt pengar internt inom de olika kommunala bolagen. Är detta rätt? Svar: Nej!

Slutsats: Lägg ner Skövde flygplats AB!

Sture Grönblad

Miljöpartiet

Detta innebär att Skövdes skattebetalare, eller mera precist, de som bor i Skövdebostäder och de som har fjärrvärme, subventionerar affärsverksamhet i andra kommuner, på grund av att man flyttar runt pengar internt inom de olika kommunala bolagen. Är detta rätt? Svar: Nej!

Slutsats: Lägg ner Skövde flygplats AB!

Sture Grönblad

Miljöpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.