05 mar 2015 06:00

05 mar 2015 06:00

Hen - dags att bryta lite normer

Replik. Svar till ”KL” som undrar vart språket är på väg och som tycker att vi har klarat oss utan ordet ”hen” förut och frågar sig varför det behövs idag. Här kommer lite tankar kring könsnormer i vårt lilla samhälle. För det förstår väl alla att vi har?!

Alltså beroende på om det står ”han” eller ”hon” i en text har du med dina erfarenheter, värderingar och åsikter redan bestämt dig för hur du ska tolka den texten och/eller kanske till och med den personen utifrån vilket kön den personen har.

Året är 2015, det är kanske dags att bryta lite normer?

Orden ”hen” ska vara könsneutralt och fungera i sammanhang där könet inte är relevant och kan också vara det som många personer känner sig mest identifierade med då de varken känner sig som en man eller kvinna.

Det handlar inte om att ”tvinga” pojkar bli flickor eller ”tvinga” flickor att bli pojkar.

Det handlar inte om att ”förvirra” små barn i vår redan krassa lilla värld.

Det handlar om att inte göra skillnad på flickor och pojkar. Det handlar om att i samhället göra det möjligt för alla – oavsett kön – att ges samma förutsättningar.

Det handlar om allas lika värde.

Det handlar om att ge personer som inte känner sig hemma i en könsuppdelning mellan man och kvinna möjlighet att få känna sig delaktiga i vårt samhälle.

Så snälla – bryt lite normer, öppna ert sinne och bredda er kunskap lite.

Våga välkomna utveckling!'

Lina Davidsson

Alltså beroende på om det står ”han” eller ”hon” i en text har du med dina erfarenheter, värderingar och åsikter redan bestämt dig för hur du ska tolka den texten och/eller kanske till och med den personen utifrån vilket kön den personen har.

Året är 2015, det är kanske dags att bryta lite normer?

Orden ”hen” ska vara könsneutralt och fungera i sammanhang där könet inte är relevant och kan också vara det som många personer känner sig mest identifierade med då de varken känner sig som en man eller kvinna.

Det handlar inte om att ”tvinga” pojkar bli flickor eller ”tvinga” flickor att bli pojkar.

Det handlar inte om att ”förvirra” små barn i vår redan krassa lilla värld.

Det handlar om att inte göra skillnad på flickor och pojkar. Det handlar om att i samhället göra det möjligt för alla – oavsett kön – att ges samma förutsättningar.

Det handlar om allas lika värde.

Det handlar om att ge personer som inte känner sig hemma i en könsuppdelning mellan man och kvinna möjlighet att få känna sig delaktiga i vårt samhälle.

Så snälla – bryt lite normer, öppna ert sinne och bredda er kunskap lite.

Våga välkomna utveckling!'

Lina Davidsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.