07 mar 2015 06:01

07 mar 2015 06:01

Kriminalisera mobbning

MOBBNING.

Mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling är allvarliga samhällsproblem som drabbar både våra barn och unga i skolan, men även vuxna på arbetsplatser.

Mobbning består ofta av många mindre brott, som förtal, ringa misshandel, skadegörelse och så vidare, där vart och ett av brotten har ett begränsat straffvärde. Men när brotten tillsammans innebär ett utdraget förlopp upplevs de som långt mycket värre än varje enskilt brott. Därför vill Centerkvinnorna och Centerpartiet att mobbning ska kriminaliseras.

Många av de brott som begås i samband med det som kallas mobbning eller trakasserier är redan straffbelagda, till exempel misshandelsbrott. Någon samlande benämning finns dock inte för när samlade ringa brott anses ha högre straffvärde än de enskilda brotten var får sig, som till exempel kvinnofridsbrottet.

Mobbning är tyvärr inget nytt vare sig på skolor eller på arbetsplatser. Men med dagens teknik kan trakasserierna följa den utsatte även i hemmet och pågå dygnet runt. Det finns inte längre någon fredad zon. Både pojkar och flickor kan drabbas av mobbning, däremot är flickor mer utsatta vad gäller sexuella trakasserier.

All mobbning leder till försämrad självkänsla, otrygghet och inte sällan till fysisk och psykisk ohälsa. När mobbningen dessutom kan fortgå alla dygnets timmar är det viktigare än någonsin att vi skapar märkbara konsekvenser för förövarna och utkräver ansvar av dem som har det yttersta ansvaret för att stoppa mobbningen – såsom skol- eller arbetsledningen.

Centerpartiet har skrivit en riksdagsmotion med följande krav:

1. En lag om kriminalisering av mobbning utreds. Helheten av mobbningens konsekvenser bör kriminaliseras på liknande sätt som brottet grov kvinnofridskränkning.

2. Se över stärkta sanktioner mot skolor eller arbetsgivare som väljer att blunda för mobbningen. Dessa bör införas i skollagen samt arbetsmiljölagen.

3. Se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förebygga och förhindra mobbning på arbetsplatser och skolor.

Enligt antimobbningsorganisationen Friends drabbas cirka 60 000 svenska barn och unga varje år. Arbetsmiljöverket bekräftar att en av tio vuxna uppger att de blivit utsatta får mobbning på jobbet. Det ligger ett ofantligt stort psykiskt lidande bakom dessa siffror. Ett lidande vi inte längre kan låta fortgå i det tysta. Det är hög tid att sluta acceptera mobbning – vart det än sker.

Gunilla Hjelm

förbundsordförande Centerkvinnorna

Märtha Hermansson

ordförande Fägre-Trästena Centerkvinnor

Per-Olof Pettersson

ordförande Moholmsortens Centeravdelning

 

Mobbning består ofta av många mindre brott, som förtal, ringa misshandel, skadegörelse och så vidare, där vart och ett av brotten har ett begränsat straffvärde. Men när brotten tillsammans innebär ett utdraget förlopp upplevs de som långt mycket värre än varje enskilt brott. Därför vill Centerkvinnorna och Centerpartiet att mobbning ska kriminaliseras.

Många av de brott som begås i samband med det som kallas mobbning eller trakasserier är redan straffbelagda, till exempel misshandelsbrott. Någon samlande benämning finns dock inte för när samlade ringa brott anses ha högre straffvärde än de enskilda brotten var får sig, som till exempel kvinnofridsbrottet.

Mobbning är tyvärr inget nytt vare sig på skolor eller på arbetsplatser. Men med dagens teknik kan trakasserierna följa den utsatte även i hemmet och pågå dygnet runt. Det finns inte längre någon fredad zon. Både pojkar och flickor kan drabbas av mobbning, däremot är flickor mer utsatta vad gäller sexuella trakasserier.

All mobbning leder till försämrad självkänsla, otrygghet och inte sällan till fysisk och psykisk ohälsa. När mobbningen dessutom kan fortgå alla dygnets timmar är det viktigare än någonsin att vi skapar märkbara konsekvenser för förövarna och utkräver ansvar av dem som har det yttersta ansvaret för att stoppa mobbningen – såsom skol- eller arbetsledningen.

Centerpartiet har skrivit en riksdagsmotion med följande krav:

1. En lag om kriminalisering av mobbning utreds. Helheten av mobbningens konsekvenser bör kriminaliseras på liknande sätt som brottet grov kvinnofridskränkning.

2. Se över stärkta sanktioner mot skolor eller arbetsgivare som väljer att blunda för mobbningen. Dessa bör införas i skollagen samt arbetsmiljölagen.

3. Se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förebygga och förhindra mobbning på arbetsplatser och skolor.

Enligt antimobbningsorganisationen Friends drabbas cirka 60 000 svenska barn och unga varje år. Arbetsmiljöverket bekräftar att en av tio vuxna uppger att de blivit utsatta får mobbning på jobbet. Det ligger ett ofantligt stort psykiskt lidande bakom dessa siffror. Ett lidande vi inte längre kan låta fortgå i det tysta. Det är hög tid att sluta acceptera mobbning – vart det än sker.

Gunilla Hjelm

förbundsordförande Centerkvinnorna

Märtha Hermansson

ordförande Fägre-Trästena Centerkvinnor

Per-Olof Pettersson

ordförande Moholmsortens Centeravdelning

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.