09 mar 2015 06:00

09 mar 2015 06:00

Viktigt med kraftfulla insatser mot rattfylleri!

Debatt.:

I en debattartikel i SLA 28/2 skriver Sten Bergheden (M) att försöksprojektet med alkobommar i Göteborgs hamn och Stockholms frihamn, minskat antalet onyktra förare markant.

Det är naturligtvis bra med snabba och effektiva insatser för att stävja rattfylleriet, men det krävs mer än alkobommar!

Att systemet med alkobommar inte är utbyggt i alla hamnar är ganska förvånande, eftersom investeringen trots allt är ganska blygsam. Vinsten däremot är knappt möjlig att räkna i pengar eftersom varje sparat liv i trafiken knappast kan värderas i någonting så världsligt som pengar!

Att antalet rattfyllerister mer än halverats under försöksperioden med alkobommar, är naturligtvis glädjande i sig. Samtidigt visar det med kuslig tydlighet att förare trots allt väljer att sätta sig bakom ratten även när de är påverkade, det är riktigt skrämmande.

Trots att alkobommarna minskar risken att få ut berusade förare i trafiken, är ändå situationen ute på våra vägar sådan, att allt fler grova rattfyllerister upptäcks. Det är en skrämmande utveckling och det är också ett stort trafiksäkerhetsproblem.

Ännu så länge bekräftar inte den officiella statistiken hur många som faktiskt kör med alkohol i kroppen. Däremot kan man konstatera att antalet tidningsartiklar om grova rattfyllerister ökat markant. Känslan hos mina tidigare kollegor inom trafikpolisen är också att problemet är ökande. Men som sagt, vi har inte de reella talen i statistiken ännu.

Alldeles oavsett, finns det anledning att öka antalet utandningsprov på väg och då i synnerhet i den tunga trafiken.

Sveriges Åkeriföretag arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna och de prioriteras högt i vårt arbete. Vågar också påstå att de allra flesta förarna i våra medlemsföretag har en sund inställning till alkohol och trafik. Det vill säga, total nykterhet bakom ratten!

Vi som är verksamma inom branschen ser utvecklingen och läser de återkommande tidningsartiklarna om grova rattfyllerister i tunga fordon.

Givetvis en utveckling som måste stoppas och enda lösningen är att öka antalet kontroller på väg. Kontroller som givetvis skall innehålla alkoholutandningsprov.

Menar vi allvar med Nollvisionen, att öka trafiksäkerheten för att minska risken för dödsfall och allvarliga skador i trafiken, måste alkoholproblemet bli en av de prioriterade åtgärderna i det fortsatta arbetet! Vi måste samlas, oavsett partifärg eller organisationstillhörighet, och med gemensamma krafter vidta kraftfulla åtgärder mot rattfylleriet!

Thomas Morell

regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

I en debattartikel i SLA 28/2 skriver Sten Bergheden (M) att försöksprojektet med alkobommar i Göteborgs hamn och Stockholms frihamn, minskat antalet onyktra förare markant.

Det är naturligtvis bra med snabba och effektiva insatser för att stävja rattfylleriet, men det krävs mer än alkobommar!

Att systemet med alkobommar inte är utbyggt i alla hamnar är ganska förvånande, eftersom investeringen trots allt är ganska blygsam. Vinsten däremot är knappt möjlig att räkna i pengar eftersom varje sparat liv i trafiken knappast kan värderas i någonting så världsligt som pengar!

Att antalet rattfyllerister mer än halverats under försöksperioden med alkobommar, är naturligtvis glädjande i sig. Samtidigt visar det med kuslig tydlighet att förare trots allt väljer att sätta sig bakom ratten även när de är påverkade, det är riktigt skrämmande.

Trots att alkobommarna minskar risken att få ut berusade förare i trafiken, är ändå situationen ute på våra vägar sådan, att allt fler grova rattfyllerister upptäcks. Det är en skrämmande utveckling och det är också ett stort trafiksäkerhetsproblem.

Ännu så länge bekräftar inte den officiella statistiken hur många som faktiskt kör med alkohol i kroppen. Däremot kan man konstatera att antalet tidningsartiklar om grova rattfyllerister ökat markant. Känslan hos mina tidigare kollegor inom trafikpolisen är också att problemet är ökande. Men som sagt, vi har inte de reella talen i statistiken ännu.

Alldeles oavsett, finns det anledning att öka antalet utandningsprov på väg och då i synnerhet i den tunga trafiken.

Sveriges Åkeriföretag arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna och de prioriteras högt i vårt arbete. Vågar också påstå att de allra flesta förarna i våra medlemsföretag har en sund inställning till alkohol och trafik. Det vill säga, total nykterhet bakom ratten!

Vi som är verksamma inom branschen ser utvecklingen och läser de återkommande tidningsartiklarna om grova rattfyllerister i tunga fordon.

Givetvis en utveckling som måste stoppas och enda lösningen är att öka antalet kontroller på väg. Kontroller som givetvis skall innehålla alkoholutandningsprov.

Menar vi allvar med Nollvisionen, att öka trafiksäkerheten för att minska risken för dödsfall och allvarliga skador i trafiken, måste alkoholproblemet bli en av de prioriterade åtgärderna i det fortsatta arbetet! Vi måste samlas, oavsett partifärg eller organisationstillhörighet, och med gemensamma krafter vidta kraftfulla åtgärder mot rattfylleriet!

Thomas Morell

regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.