11 mar 2015 06:00

11 mar 2015 06:00

Nu investerar vi i Sverige

Debatt.:

I Sverige är arbetslösheten hög. Samtidigt är bostadsbristen allt mer påtaglig och viktiga framtidsinvesteringar är för låga. Nu är det hög tid att ändra på det.

Det svenska näringslivets investeringar har inte tagit fart trots kontinuerligt fallande räntor under en längre tid. Strax innan finanskrisens utbrott låg de privata investeringarna på cirka 20 procent av BNP men 2013 hade de ännu inte återhämtat sig. Finanspolitiken behöver därför gå före och ta en mer aktiv roll för att främja investeringar.

I detta läge måste politiken bidra till ett ökat bostadsbyggande. Vi behöver nu se till att byggsektorn successivt expanderar och tar ansvar för att Sverige fortsätter växa. Bostadsbristen är skadlig för tillväxt och utveckling. Det är ett stort problem att unga inte kan flytta hemifrån, att människor tvingas skjuta upp familjebildning eller inte har möjlighet att flytta dit jobben finns. De åtgärder som den tidigare regeringen vidtagit har inte varit tillräckliga.

Det finns en matchningsproblematik mellan det ökade antalet nyanmälda jobb på arbetsförmedlingen och kompetensen på arbetsmarknaden. Alldeles för många rekryteringar misslyckas för att företag inte hittar rätt kompetens. Brist inom vissa specifika yrkesgrupper har varit ett bekymmer under lång tid. Det gäller både jobb som kräver kortare yrkesutbildning och de som kräver längre akademiska utbildningar. Därför behöver vi förstärka högskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen.

Ökade offentliga investeringar i infrastruktur är centralt för att förbättra investeringsklimatet i Sverige. Tillförlitligheten i vårt transportsystem måste öka för att företagen ska investera. Den eftersatta järnvägen har de senaste åren ställt till det för både företag och pendlare. Samtidigt bidrar förstärkt infrastruktur till förbättrad kompetensförsörjning och ett ökat bostadsbyggande. Folk ska enkelt kunna ta sig jobbet och det ska vara smidigt att pendla.

Socialdemokraterna driver en aktiv näringspolitik som bidrar till att svenska bolag ökar sin export till tillväxtmarknader. Det är viktigt att vi nu underlättar för investeringar att ta fart, både för oss som lever och arbetar i Sverige men också för kommande generationer. På så vis bygger vi ett starkare Sverige som håller ihop.

Fredrik Olovsson (S)

ordförande i finansutskottet

Monica Green (S)

vice gruppledare, finansutskottet

Erik Ezelius (S)

riksdagsledamot, Tidaholm

I Sverige är arbetslösheten hög. Samtidigt är bostadsbristen allt mer påtaglig och viktiga framtidsinvesteringar är för låga. Nu är det hög tid att ändra på det.

Det svenska näringslivets investeringar har inte tagit fart trots kontinuerligt fallande räntor under en längre tid. Strax innan finanskrisens utbrott låg de privata investeringarna på cirka 20 procent av BNP men 2013 hade de ännu inte återhämtat sig. Finanspolitiken behöver därför gå före och ta en mer aktiv roll för att främja investeringar.

I detta läge måste politiken bidra till ett ökat bostadsbyggande. Vi behöver nu se till att byggsektorn successivt expanderar och tar ansvar för att Sverige fortsätter växa. Bostadsbristen är skadlig för tillväxt och utveckling. Det är ett stort problem att unga inte kan flytta hemifrån, att människor tvingas skjuta upp familjebildning eller inte har möjlighet att flytta dit jobben finns. De åtgärder som den tidigare regeringen vidtagit har inte varit tillräckliga.

Det finns en matchningsproblematik mellan det ökade antalet nyanmälda jobb på arbetsförmedlingen och kompetensen på arbetsmarknaden. Alldeles för många rekryteringar misslyckas för att företag inte hittar rätt kompetens. Brist inom vissa specifika yrkesgrupper har varit ett bekymmer under lång tid. Det gäller både jobb som kräver kortare yrkesutbildning och de som kräver längre akademiska utbildningar. Därför behöver vi förstärka högskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen.

Ökade offentliga investeringar i infrastruktur är centralt för att förbättra investeringsklimatet i Sverige. Tillförlitligheten i vårt transportsystem måste öka för att företagen ska investera. Den eftersatta järnvägen har de senaste åren ställt till det för både företag och pendlare. Samtidigt bidrar förstärkt infrastruktur till förbättrad kompetensförsörjning och ett ökat bostadsbyggande. Folk ska enkelt kunna ta sig jobbet och det ska vara smidigt att pendla.

Socialdemokraterna driver en aktiv näringspolitik som bidrar till att svenska bolag ökar sin export till tillväxtmarknader. Det är viktigt att vi nu underlättar för investeringar att ta fart, både för oss som lever och arbetar i Sverige men också för kommande generationer. På så vis bygger vi ett starkare Sverige som håller ihop.

Fredrik Olovsson (S)

ordförande i finansutskottet

Monica Green (S)

vice gruppledare, finansutskottet

Erik Ezelius (S)

riksdagsledamot, Tidaholm

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.