11 mar 2015 06:00

11 mar 2015 06:00

Sätt stopp för lekstugan

SKÖVDE FLYGPLATS.

Döende. Katarina Jonsson (M) vill fortsätta spendera hundratals miljoner av våra skattepengar på en döende Skövde flygplats, ifall den kommer till användning i framtiden säger hon i SLA. Samarbete med Lidköping ska minimera kostnaderna och utnyttja skattepengarna effektivt men skattebetalarna vill inte minimera kostnaderna, de vill ta bort dem helt. Att vräka skattepengar rakt in i en säker förlustaffär är aldrig effektivt.

Katarina Jonsson tror att två förlustbolag i samarbete fem mil från varandra kan vända till vinst. Hon påstår dessutom att den framtida infrastrukturen är flyg då landets övriga politiker satsar på tågförbindelser. Skövde utan flygplats missgynnar besöksnäring och näringsliv säger hon utan att förklara på vilket sätt näringsliv och besöksnäring har varit gynnade av en nästintill övergiven flygplats. Ingen etablering, ingen flygtrafik och inga turistbesök är resultatet av de hundratals miljoner som politikerna har låtit försvinna i detta Skövde kommuns svarta hål. Skövdes politiker är ansvariga för misslyckandet och borde sätt stopp för denna lekstuga.

Lägg ner drömmen om en aktiv flygplats i Skövde. Framtidens sanna bas för Skövdes infrastruktur är tågförbindelser i kombination med buss.

Katarina Jonsson tror att två förlustbolag i samarbete fem mil från varandra kan vända till vinst. Hon påstår dessutom att den framtida infrastrukturen är flyg då landets övriga politiker satsar på tågförbindelser. Skövde utan flygplats missgynnar besöksnäring och näringsliv säger hon utan att förklara på vilket sätt näringsliv och besöksnäring har varit gynnade av en nästintill övergiven flygplats. Ingen etablering, ingen flygtrafik och inga turistbesök är resultatet av de hundratals miljoner som politikerna har låtit försvinna i detta Skövde kommuns svarta hål. Skövdes politiker är ansvariga för misslyckandet och borde sätt stopp för denna lekstuga.

Lägg ner drömmen om en aktiv flygplats i Skövde. Framtidens sanna bas för Skövdes infrastruktur är tågförbindelser i kombination med buss.

  • Rolf Lindroth

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.