12 mar 2015 06:00

12 mar 2015 06:00

Moderaterna sätter elever och lärare främst

Debatt.:

Det är nu den rödgröna vänsterregeringens ansvar att se till att Alliansens M, FP, C och KD, extra satsningar på grundskolan genomförs enligt riksdagens budgetbeslut.

Alliansen och moderaterna satsar under 2015 i stort sett dubbelt så mycket jämfört med vänsterregeringen på att göra det möjligt att ha mindre klasser och anställa fler lärare. Alliansens budget innehåller extra satsningar på lågstadiet på nära 2 miljarder kronor jämfört med regeringens 1,1 miljarder kronor.

Det innebär att Alliansens extra satsningar ger utökade möjligheter att minska klasstorlekarna med uppemot fem elever eller anställa fler lärare och arbeta mer med halvklass eller andra arbetsformer som de olika skolorna finner lämpligast. Det är upp till skolledare och lärare att avgöra.

I Skövde, Hjo och Tibro motsvarar detta omkring 20,5 miljoner kronor i extra satsningar under 2015. I dessa beräkningar ingår statsbidrag för mer personal till förskolan och lågstadiet, obligatorisk läxhjälp i årskurs 4–9, förstärkt frivillig sommarskola, utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever. Språket är nyckeln till möjligheterna att lära sig det man ska kunna.

Därtill en fokuserad satsning på mer undervisningstid i matematik. Det är i ämnet matematik den svenska skolans resultat har försämrats mest under de senaste 20 åren. Vi anser därför att det är där samhället och skolan gemensamt ska lägga in mycket kraft för att lyfta kunskaperna i matematik.

Vi är ytterst medvetna om att det inte enbart är de ekonomiska resurserna som gör skillnad. Vi måste också skapa ett arbetsklimat i skolorna som ger lugn och ro, arbetsro för eleverna och lärarna att fokusera på det viktigaste – att man lär sig det man ska i skolan.

Det är nu upp till den rödgröna regeringen att se till att Alliansens budget för extra skolsatsningar genomförs utan krångel.

Elever i Skövde, Hjo och Tibro behöver dessa satsningar. Moderaterna och Alliansens politik gör skillnad.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Det är nu den rödgröna vänsterregeringens ansvar att se till att Alliansens M, FP, C och KD, extra satsningar på grundskolan genomförs enligt riksdagens budgetbeslut.

Alliansen och moderaterna satsar under 2015 i stort sett dubbelt så mycket jämfört med vänsterregeringen på att göra det möjligt att ha mindre klasser och anställa fler lärare. Alliansens budget innehåller extra satsningar på lågstadiet på nära 2 miljarder kronor jämfört med regeringens 1,1 miljarder kronor.

Det innebär att Alliansens extra satsningar ger utökade möjligheter att minska klasstorlekarna med uppemot fem elever eller anställa fler lärare och arbeta mer med halvklass eller andra arbetsformer som de olika skolorna finner lämpligast. Det är upp till skolledare och lärare att avgöra.

I Skövde, Hjo och Tibro motsvarar detta omkring 20,5 miljoner kronor i extra satsningar under 2015. I dessa beräkningar ingår statsbidrag för mer personal till förskolan och lågstadiet, obligatorisk läxhjälp i årskurs 4–9, förstärkt frivillig sommarskola, utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever. Språket är nyckeln till möjligheterna att lära sig det man ska kunna.

Därtill en fokuserad satsning på mer undervisningstid i matematik. Det är i ämnet matematik den svenska skolans resultat har försämrats mest under de senaste 20 åren. Vi anser därför att det är där samhället och skolan gemensamt ska lägga in mycket kraft för att lyfta kunskaperna i matematik.

Vi är ytterst medvetna om att det inte enbart är de ekonomiska resurserna som gör skillnad. Vi måste också skapa ett arbetsklimat i skolorna som ger lugn och ro, arbetsro för eleverna och lärarna att fokusera på det viktigaste – att man lär sig det man ska i skolan.

Det är nu upp till den rödgröna regeringen att se till att Alliansens budget för extra skolsatsningar genomförs utan krångel.

Elever i Skövde, Hjo och Tibro behöver dessa satsningar. Moderaterna och Alliansens politik gör skillnad.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.