13 mar 2015 06:00

13 mar 2015 06:00

Dags att se värdet av socialt arbete

Debatt.:

Tuffa arbetsvillkor inom socialt arbete gör att många kommuner har svårt att rekrytera erfarna medarbetare. Nu måste det sociala arbetet i Skaraborg uppmärksammas och medarbetarnas kompetens tas tillvara. Först då kan vi säkerställa att medborgarna får den hjälp de har rätt till.

En väl fungerande social sektor är en nyckel för framtidens välfärd. Det handlar om hur vi bemöter våra äldre och deras anhöriga. Hur vi ger människor i behov av socialtjänstens stöd rätt hjälp. Hur vi behandlar de barn som samhället omhändertagit eller som kommit till Sverige utan någon anhörig.

Vision organiserar bland annat socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, behandlingsassistenter och chefer inom det sociala området. Det är stolta och professionella medlemmar, men många vittnar om tuffa arbetsvillkor. Bland annat orimlig arbetsbelastning, brist på erfaren personal, nyanställda som blir utan introduktion och chefer som inte har tid att leda.

För att vända utvecklingen krävs ett intensivt samarbete mellan politiker, arbetsgivare och fackförbund i Skaraborg. Och att idéer från alla kompetenta socialarbetare tas tillvara.

• Många medarbetare inom socialtjänsten i dag har allt för många ärenden på sina bord för att hinna ge medborgarna det stöd de behöver.

Därför måste arbetsgivarna se över ärendemängden och Socialstyrelsen få i uppdrag att utforma ett nationellt mått på ett hanterbart antal ärenden.

• Chefer i äldreomsorgen har alltför många direkt underställda, i snitt 50 medarbetare. Det leder till svårigheter i ledarskapet och får konsekvenser för de äldre.

Därför måste arbetsgivarna säkra att cheferna har ett rimligt antal underställda och relevant stöd i organisationen.

• Medarbetarna har unika kunskaper och erfarenheter som skulle bidra till att utveckla arbetet inom det sociala området.

Därför måste arbetsgivarna utveckla metoder för att ta tillvara våra medlemmars innovationskraft.

Vision har tidigare krävt att regeringen omedelbart ska tillsätta en socialtjänstkommission med uppdraget att ta ett brett grepp över socialtjänstens alla delar. Samtidigt måste lokala politiker, arbetsgivare och fackförbund samarbeta för att stärka det sociala arbetet. Vision är berett att jobba för det, är Skaraborgs kommuner det?

Samtliga ordföranden för Vision i Skaraborgs kommuner

Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision

Tuffa arbetsvillkor inom socialt arbete gör att många kommuner har svårt att rekrytera erfarna medarbetare. Nu måste det sociala arbetet i Skaraborg uppmärksammas och medarbetarnas kompetens tas tillvara. Först då kan vi säkerställa att medborgarna får den hjälp de har rätt till.

En väl fungerande social sektor är en nyckel för framtidens välfärd. Det handlar om hur vi bemöter våra äldre och deras anhöriga. Hur vi ger människor i behov av socialtjänstens stöd rätt hjälp. Hur vi behandlar de barn som samhället omhändertagit eller som kommit till Sverige utan någon anhörig.

Vision organiserar bland annat socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, behandlingsassistenter och chefer inom det sociala området. Det är stolta och professionella medlemmar, men många vittnar om tuffa arbetsvillkor. Bland annat orimlig arbetsbelastning, brist på erfaren personal, nyanställda som blir utan introduktion och chefer som inte har tid att leda.

För att vända utvecklingen krävs ett intensivt samarbete mellan politiker, arbetsgivare och fackförbund i Skaraborg. Och att idéer från alla kompetenta socialarbetare tas tillvara.

• Många medarbetare inom socialtjänsten i dag har allt för många ärenden på sina bord för att hinna ge medborgarna det stöd de behöver.

Därför måste arbetsgivarna se över ärendemängden och Socialstyrelsen få i uppdrag att utforma ett nationellt mått på ett hanterbart antal ärenden.

• Chefer i äldreomsorgen har alltför många direkt underställda, i snitt 50 medarbetare. Det leder till svårigheter i ledarskapet och får konsekvenser för de äldre.

Därför måste arbetsgivarna säkra att cheferna har ett rimligt antal underställda och relevant stöd i organisationen.

• Medarbetarna har unika kunskaper och erfarenheter som skulle bidra till att utveckla arbetet inom det sociala området.

Därför måste arbetsgivarna utveckla metoder för att ta tillvara våra medlemmars innovationskraft.

Vision har tidigare krävt att regeringen omedelbart ska tillsätta en socialtjänstkommission med uppdraget att ta ett brett grepp över socialtjänstens alla delar. Samtidigt måste lokala politiker, arbetsgivare och fackförbund samarbeta för att stärka det sociala arbetet. Vision är berett att jobba för det, är Skaraborgs kommuner det?

Samtliga ordföranden för Vision i Skaraborgs kommuner

Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.