13 mar 2015 06:00

13 mar 2015 06:00

Sjukvården bidrar till missbruk

Enligt media (DN 12/3) har uppgifter om missbrukare i Stockholm presenterats, d.v.s. de som har kontakt med socialtjänsten, cirka 2 500 personer.

Drygt hälften av missbrukarna har missbruksproblematik med alkohol. Anmärkningsvärt är att hela 19 procent missbrukar amfetamin.

Amfetaminliknande preparat är även något som märkligt nog sprids via vår sjukvårdssektor (ADHD-medicin). Det handlar om medel som skaffats illegalt men det handlar även om legala medel som sedan kan sippra ut i missbruksledet. Hur sunt är det att vår skattefinansierade sjukvård därmed indirekt bidrar till missbruk?

EffBe

Drygt hälften av missbrukarna har missbruksproblematik med alkohol. Anmärkningsvärt är att hela 19 procent missbrukar amfetamin.

Amfetaminliknande preparat är även något som märkligt nog sprids via vår sjukvårdssektor (ADHD-medicin). Det handlar om medel som skaffats illegalt men det handlar även om legala medel som sedan kan sippra ut i missbruksledet. Hur sunt är det att vår skattefinansierade sjukvård därmed indirekt bidrar till missbruk?

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.