14 mar 2015 06:00

14 mar 2015 06:00

Arbetslivet i en digitaliserad värld

Debatt. :

Tekniken har sprungit i kapp oss. Det är länge sedan som den även sprang förbi oss. Hur kommer det framtida arbetslivet att se ut för tjänstemannen i en ännu mer digitaliserad värld? Det funderar säkert många på och det gör även jag. Saker som för 20 år sedan var science fiction är i dag en självklarhet.

Ett motto för Unionen är Ett arbetsliv för alla och ibland ställer jag mig frågan hur vi får in det i digitaliseringen som nu sker runt omkring oss?

Många arbetsuppgifter försvinner samtidigt som många andra uppgifter tillkommer i takt med den nya tekniken. Uppgifter utförs idag av personer som inte tidigare haft någon möjlighet att klara av dem. Digitaliseringen har för somliga blivit ett hjälpmedel och för andra ett hinder. Det gäller att se möjligheter i alla svårigheter. Vilka nya jobb som skapas är ibland svårt att förutse. Vem kunde för ett 20-tal år sedan tro att det skulle finnas en yrkesgrupp som arbetar med att optimera sökmotorer på internet? Vem kunde för 5-6 år sedan tro att det skulle finnas titlar som Ios-utvecklare och Androidutvecklare eller som Cloud service-specialist? Ja, inte jag i alla fall.

Stora förändringar sker idag på våra arbetsplatser. Allt går snabbare och ibland görs förändringar utan någon större eftertanke. Årsbokslut har blivit halvårsbokslut som i sin tur blivit kvartalsbokslut. Tempot drivs upp mer och mer och alla bokslut skall vara med svarta siffror. Många av dessa förändringar sker på grund av digitaliseringen. Kraven på snabba resultat ökar och ofta ser man sig om efter annan kompetens om förändringar måste göras då teknikutvecklingen tagit nya gigantiska kliv. Samtidigt har det inte funnits tid till att kompetensutveckla personalen.

För att få möjlighet att ställa om i arbetslivet på ett bättre och mjukare sätt än idag krävs rejäla krafttag från det politiska systemet eller ännu bättre, en bred överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ekonomiska styrmedel är det enda som hjälper tyvärr.

Möjligheten att omskola sig eller kompetensutveckla sig måste ges i alla delar av vårt samhälle och inte vara koncentrerat till några få utbildningscentra eller till vissa grupper som redan har en viss kompetens. Ett arbetsliv för alla innebär att inga begränsningar skall finnas för de som vill bidra till utvecklingen av vårt arbetsliv. Teknikutvecklingen kommer inte att tappa i fart utan snarare öka.

Kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivet är en förutsättning för att tjänstemännen inte ska stå kvar på perrongen när framtidens digitaliserade tåg avgår.

Benny Olsson

ordförande regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

Tekniken har sprungit i kapp oss. Det är länge sedan som den även sprang förbi oss. Hur kommer det framtida arbetslivet att se ut för tjänstemannen i en ännu mer digitaliserad värld? Det funderar säkert många på och det gör även jag. Saker som för 20 år sedan var science fiction är i dag en självklarhet.

Ett motto för Unionen är Ett arbetsliv för alla och ibland ställer jag mig frågan hur vi får in det i digitaliseringen som nu sker runt omkring oss?

Många arbetsuppgifter försvinner samtidigt som många andra uppgifter tillkommer i takt med den nya tekniken. Uppgifter utförs idag av personer som inte tidigare haft någon möjlighet att klara av dem. Digitaliseringen har för somliga blivit ett hjälpmedel och för andra ett hinder. Det gäller att se möjligheter i alla svårigheter. Vilka nya jobb som skapas är ibland svårt att förutse. Vem kunde för ett 20-tal år sedan tro att det skulle finnas en yrkesgrupp som arbetar med att optimera sökmotorer på internet? Vem kunde för 5-6 år sedan tro att det skulle finnas titlar som Ios-utvecklare och Androidutvecklare eller som Cloud service-specialist? Ja, inte jag i alla fall.

Stora förändringar sker idag på våra arbetsplatser. Allt går snabbare och ibland görs förändringar utan någon större eftertanke. Årsbokslut har blivit halvårsbokslut som i sin tur blivit kvartalsbokslut. Tempot drivs upp mer och mer och alla bokslut skall vara med svarta siffror. Många av dessa förändringar sker på grund av digitaliseringen. Kraven på snabba resultat ökar och ofta ser man sig om efter annan kompetens om förändringar måste göras då teknikutvecklingen tagit nya gigantiska kliv. Samtidigt har det inte funnits tid till att kompetensutveckla personalen.

För att få möjlighet att ställa om i arbetslivet på ett bättre och mjukare sätt än idag krävs rejäla krafttag från det politiska systemet eller ännu bättre, en bred överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ekonomiska styrmedel är det enda som hjälper tyvärr.

Möjligheten att omskola sig eller kompetensutveckla sig måste ges i alla delar av vårt samhälle och inte vara koncentrerat till några få utbildningscentra eller till vissa grupper som redan har en viss kompetens. Ett arbetsliv för alla innebär att inga begränsningar skall finnas för de som vill bidra till utvecklingen av vårt arbetsliv. Teknikutvecklingen kommer inte att tappa i fart utan snarare öka.

Kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivet är en förutsättning för att tjänstemännen inte ska stå kvar på perrongen när framtidens digitaliserade tåg avgår.

Benny Olsson

ordförande regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.