17 mar 2015 06:00

17 mar 2015 06:00

Det är bolaget jag vill lägga ner

SKÖVDE FLYGPLATS

Replik. Stefan Ingemarsson som äger ett sportflygplan vill behålla flygplatsen – tänk det tycker jag med! Ingemarsson utpekar och ondgör sig i sin långa insändare över en miljöpartist, det måste vara jag, som vill lägga ner flygplatsen.

SI är tyvärr dåligt påläst! Jag vill lägga ner Skövde Flygplats AB. Jag har hävdat i många år, motionerat m.m. i kommunfullmäktige, att lägga ner flygplatsbolaget och låta flygklubbarna ta över skötseln av flygplatsen med hjälp av ett kommunalt årligt driftbidrag. Så gör flera idrottsföreningar i Skövde, t.ex. Skultorps fina idrottsplats sköts på det sättet. Kommunens kostnader minskar då betydligt!

Underskottet i flygplatsbolaget var 2014 6,2 miljoner och moderbolaget Skövde Stadshus AB har nu tagit ut 6,5 miljoner av överskottet för 2014 i Skövdebostäder AB enligt revisionsrapporten, och täcker på detta sätt upp flygplatsbolagets underskott. Det är alltså Skövdebostäders hyresgäster som betalar driften av flygplatsen. Av de 300 flygrörelser med flygledarstöd som skedde under 2014 på Skövde flygplats utgjordes 240 av företagsplan tillhörande företag i andra kommuner (Falköping respektive Vara). Skövdes näringsliv som flygplatsen i första hand byggdes för 1988–89, verkar helt ointresserade.

Sture Grönblad

SI är tyvärr dåligt påläst! Jag vill lägga ner Skövde Flygplats AB. Jag har hävdat i många år, motionerat m.m. i kommunfullmäktige, att lägga ner flygplatsbolaget och låta flygklubbarna ta över skötseln av flygplatsen med hjälp av ett kommunalt årligt driftbidrag. Så gör flera idrottsföreningar i Skövde, t.ex. Skultorps fina idrottsplats sköts på det sättet. Kommunens kostnader minskar då betydligt!

Underskottet i flygplatsbolaget var 2014 6,2 miljoner och moderbolaget Skövde Stadshus AB har nu tagit ut 6,5 miljoner av överskottet för 2014 i Skövdebostäder AB enligt revisionsrapporten, och täcker på detta sätt upp flygplatsbolagets underskott. Det är alltså Skövdebostäders hyresgäster som betalar driften av flygplatsen. Av de 300 flygrörelser med flygledarstöd som skedde under 2014 på Skövde flygplats utgjordes 240 av företagsplan tillhörande företag i andra kommuner (Falköping respektive Vara). Skövdes näringsliv som flygplatsen i första hand byggdes för 1988–89, verkar helt ointresserade.

Sture Grönblad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.