20 mar 2015 06:00

20 mar 2015 06:00

Förstår inte relevansen

TIGGARE.

Replik. Angående Lars Nilssons insändare (18/3).

Bästa Lars Nilsson. Jag förstår inte riktigt relevansen i det du skriver då det inte utgör en replik på innebörden av det jag skrev. Men med avseende på mina ordval så kallar jag EU-migranterna, sannolikt tillsammans med en mycket stor del av Sveriges övriga befolkning, för tiggare. Detta då deras primära sysselsättning är tiggeri. ”EU-migrant” är en övergripande benämning på människor som migrerar inom Europa, ”tiggare” en benämning på människor som tigger.

Röda Korset och Rädda Barnen är hjälporganisationer med en omsättning, en administration samt frivilligt anställda och engagerade människor som hjälper andra genom riktade ekonomiska och resursmässiga insatser. Din jämförelse ligger i periferin av vad som torde vara acceptabelt.

Att inte okritiskt acceptera all form av sysselsättning som bedrivs av EU-migranter är knappast att definiera som främlingsfientlighet. Om ett humant och modernt samhälle i dina ögon innebär att alla är villkorslöst välkomna, så är jag av en annan uppfattning.

Med vänlig hälsning:

Fredrik

Bästa Lars Nilsson. Jag förstår inte riktigt relevansen i det du skriver då det inte utgör en replik på innebörden av det jag skrev. Men med avseende på mina ordval så kallar jag EU-migranterna, sannolikt tillsammans med en mycket stor del av Sveriges övriga befolkning, för tiggare. Detta då deras primära sysselsättning är tiggeri. ”EU-migrant” är en övergripande benämning på människor som migrerar inom Europa, ”tiggare” en benämning på människor som tigger.

Röda Korset och Rädda Barnen är hjälporganisationer med en omsättning, en administration samt frivilligt anställda och engagerade människor som hjälper andra genom riktade ekonomiska och resursmässiga insatser. Din jämförelse ligger i periferin av vad som torde vara acceptabelt.

Att inte okritiskt acceptera all form av sysselsättning som bedrivs av EU-migranter är knappast att definiera som främlingsfientlighet. Om ett humant och modernt samhälle i dina ögon innebär att alla är villkorslöst välkomna, så är jag av en annan uppfattning.

Med vänlig hälsning:

Fredrik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.