21 mar 2015 06:01

21 mar 2015 06:01

Dråpslag mot företag och hushåll

ADSL-NEDLÄGGNING.

Telias nedläggning av ADSL pågår för fullt. Företag och boende i tätort får en ur många synpunkter snabbare och bättre it-anslutning. Anslutningsavgiften blir dock för många en dyr historia, det visar sig att till största delen hamnar prislappen mellan 15 000 och 30 000 kronor, ibland mer.

Där glesbygden börjar tar utbyggnaden av det nya fibernätet slut. Det är där nedmontering av ADSL slår hårt. Det sägs att nedläggningen kommer att drabba 50 000 abonnenter över hela landet, däribland familjer, enskilda individer och företag. Telias nedläggning av ADSL görs alltså innan acceptabla alternativ har skapats. Regering och riksdag har hitintills inte tagit ansvar och agerat för att lösa det dråpslag som nu Telia utför mot företag och hushåll på landsbygden.

Anslutningar till bank, myndigheter, barnens skoluppgifter som förutsätter inte bara dator utan även internet samt företagens kontaktnät till kunder och leverantörer både inom och utom landet, är förutom det mer eller mindre vanliga surfandet på nätet, något som drabbar tusentals människor och företag i glesbygden, dit fiber inte kommer att nå.

Telia gör gällande att det i världen ledande ADSL bredbandet skall upphöra i glesbygd och ersättas med en trådlös anslutning, det vill säga mobilt bredband, i stället. Något som är en oacceptabel lösning och som kommer att orsaka stora problem.

Utrymme för mängden data som kan tillhandahållas per månad når inte upp till samma nivå som det fasta ADSL bredbandet. Ökad mängd data minskar hastigheten och är ekonomiskt långt dyrare än ADSL abonnemangen. Är det tillräckligt många som samtidigt använder masten så får det katastrofala påverkningar på såväl hastigheten som åtkomsten av masten.

Det av staten bekostade och väl fungerande och markbundna ADSL i Sverige måste få finnas kvar hos oss i glesbygden som inte kommer att nås av fiber, tills det finns antingen annan markbunden ersättning eller att staten löser de ekonomiska hinder som gör att tusentals hushåll och företag inte kommer att omfattas av fiber och som nu mister det väl fungerande bredbandet via ADSL.

Stig Wiklund

Telias nedläggning av ADSL pågår för fullt. Företag och boende i tätort får en ur många synpunkter snabbare och bättre it-anslutning. Anslutningsavgiften blir dock för många en dyr historia, det visar sig att till största delen hamnar prislappen mellan 15 000 och 30 000 kronor, ibland mer.

Där glesbygden börjar tar utbyggnaden av det nya fibernätet slut. Det är där nedmontering av ADSL slår hårt. Det sägs att nedläggningen kommer att drabba 50 000 abonnenter över hela landet, däribland familjer, enskilda individer och företag. Telias nedläggning av ADSL görs alltså innan acceptabla alternativ har skapats. Regering och riksdag har hitintills inte tagit ansvar och agerat för att lösa det dråpslag som nu Telia utför mot företag och hushåll på landsbygden.

Anslutningar till bank, myndigheter, barnens skoluppgifter som förutsätter inte bara dator utan även internet samt företagens kontaktnät till kunder och leverantörer både inom och utom landet, är förutom det mer eller mindre vanliga surfandet på nätet, något som drabbar tusentals människor och företag i glesbygden, dit fiber inte kommer att nå.

Telia gör gällande att det i världen ledande ADSL bredbandet skall upphöra i glesbygd och ersättas med en trådlös anslutning, det vill säga mobilt bredband, i stället. Något som är en oacceptabel lösning och som kommer att orsaka stora problem.

Utrymme för mängden data som kan tillhandahållas per månad når inte upp till samma nivå som det fasta ADSL bredbandet. Ökad mängd data minskar hastigheten och är ekonomiskt långt dyrare än ADSL abonnemangen. Är det tillräckligt många som samtidigt använder masten så får det katastrofala påverkningar på såväl hastigheten som åtkomsten av masten.

Det av staten bekostade och väl fungerande och markbundna ADSL i Sverige måste få finnas kvar hos oss i glesbygden som inte kommer att nås av fiber, tills det finns antingen annan markbunden ersättning eller att staten löser de ekonomiska hinder som gör att tusentals hushåll och företag inte kommer att omfattas av fiber och som nu mister det väl fungerande bredbandet via ADSL.

Stig Wiklund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.