21 mar 2015 06:00

21 mar 2015 06:00

Flygplatsen räddar liv?

SKÖVDE FLYGPLATS

Begränsad omfattning. Hur mycket används flygplatsen för akuta sjuktransporter? Majoriteten av akuta sådana sker med ambulans med sjukvårdspersonal framförallt till Göteborg eller så finns möjlighet att använda helikopter från plats intill akutmottagningarna på sjukhuset i Skövde. Flygplatsen utanför Skövde används mest vid längre flygningar till andra universitetssjukhus t.ex. brännskadeavdelningen i Linköping. Detta sker i begränsad omfattning.

Skarlanda? Tveksamt ekonomiskt och har svårigheter att konkurrera tidsmässigt med snabbtåg och absolut inte miljömässigt.

Ett eventuellt beslut att bygga en ny flygplats är helt och hållet politiskt. Då fordras att man tar in ett beslutsunderlag från industrin, folkunderlag och inte minst från sjukvården. Om behovet från sjukvården gäller så räcker Skövde flygplats till, ja till och med enklare.

Jag besökte Norrbotten i höstas. De har en mycket utbyggd helikopterverksamhet. Den är dyr men å andra sidan nödvändig på grund av stora avstånd.

Till den politiska ledningen i Skaraborg: Gör en noggrann utredning och bedömning. Och tag kontakt med sjukvården. Pengar behövs även till vård, skola och omsorg.

PO Elfstrand

miljömedveten barnläkare

Skarlanda? Tveksamt ekonomiskt och har svårigheter att konkurrera tidsmässigt med snabbtåg och absolut inte miljömässigt.

Ett eventuellt beslut att bygga en ny flygplats är helt och hållet politiskt. Då fordras att man tar in ett beslutsunderlag från industrin, folkunderlag och inte minst från sjukvården. Om behovet från sjukvården gäller så räcker Skövde flygplats till, ja till och med enklare.

Jag besökte Norrbotten i höstas. De har en mycket utbyggd helikopterverksamhet. Den är dyr men å andra sidan nödvändig på grund av stora avstånd.

Till den politiska ledningen i Skaraborg: Gör en noggrann utredning och bedömning. Och tag kontakt med sjukvården. Pengar behövs även till vård, skola och omsorg.

PO Elfstrand

miljömedveten barnläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.