23 mar 2015 06:00

23 mar 2015 06:00

Biogas är ingen fotnot

Debatt.:

På ledarplats den 19 mars ondgör sig Niclas Lindstrand över biogasmarknaden som i hans mening är för liten för att konkurrera med andra förnybara bränslen, inte växer tillräckligt snabbt och bara kommer utgöra en fotnot i historien. Jag får för visso hålla med om vissa argument i artikeln men måste samtidigt ta tillfället i akt att kommentera felaktigheter och osakliga påståenden.

Helt riktigt är biogasmarknaden ung och fortfarande ganska liten i förhållande till den stora bensin- och dieselmarknaden som under det senaste seklet byggts upp med tusentals tankstationer och miljoner kunder. Men ska vi minska vårt oljeberoende, våra utsläpp och öka möjligheten att själva producera våra drivmedel måste vi satsa på många alternativ. Biogas men också eldrift, etanol och RME med flera andra utmärkta alternativ kommer behövas.

Fördelarna med just biogas är inte enbart som drivmedel. Produktion och användning av biogas minskar inte enbart utsläppen av såväl växthusgaser som hälsofarliga ämnen. Genom att producera biogas tar vi på ett resurseffektivt sätt hand om vårt avfall och sluter kretsloppet. I lantbruket, från våra hushåll och i skogen produceras naturligt avfall – som istället för att förbrännas kan användas som drivmedel till bilar, renhållningsfordon, bussar och lastbilar. Även riktigt tunga lastbilar kan numera köras på flytande biogas från Lidköping.

Att biogasens åttaprocentiga tillväxt förra året skulle vara blygsam är anmärkningsvärt. Ökningen de senaste fem åren har legat runt 20 procent. Inget annat drivmedel ökar i den takten utan de flesta förutom då möjligen dieseln minskar idag.

Att 155 tankstationer för gas inte motsvarar alla Sveriges kommuner i antal kanske stämmer. Samtidigt är stationerna koncentrerade till storstadsregionerna. Eftersom det är där som flest människor bor. I Västra Götalands län har 80 procent av invånarna en gastankstation i sin kommun. Men visst behövs fler tankstationer framförallt norr ut i landet, men det handlar till syvende och sist om antalet kunder och efterfrågan. Själv kan jag ju stilla undra om etanolens försprång verkligen är så stort när allt färre verkar tanka det?

Just nu pågår en riktig gasrevolution för transporter, inte bara i Sverige utan i hela världen. Allt fler fordonstillverkare ser detta och följer upp med nya modeller. Helt nyligen kom Volvo med två nya gasbilsmodeller och både Scania och Volvo lastvagnar liksom övriga lastbilstillverkare satsar stort på gasmodeller.

Marknaden för biogas och fordonsgas är dock tuff och många producenter och distributörer kämpar med lönsamheten. Lågt oljepris och kortsiktiga politiska styrmedel hjälper inte till. Men att biogasen skulle bli en fotnot har jag och många med mig svårt att tro. Inte med alla de fördelar den har och de utmaningar som vårt transportsystem faktiskt står inför.

Anders Mathiasson

vd Energigas Sverige

Svar: Vad felaktigheterna skulle vara framgår inte av debattartikeln ovan. Tvärtom medger skribenten att branschen är beroende av politiska styrmedel, det vill säga subventioner eller straffskatter på andra drivmedel. Mest intressant är dock att utvecklingen för elbilar över huvud taget inte nämns eftersom hela min poäng var att det just är det alternativet som kommer att ta över när bensin och diesel fasas ut. Om det pågår en ”gasrevolution” för transporter så vet jag inte vilka superlativ som ska tas till för att beskriva vad Tesla demonstrerat med eldriftens möjligheter. Det är för övrigt lustigt att skribenten menar att 155 tankställen ”kanske” inte motsvarar Sveriges kommuner i antal när Sverige har 290 kommuner.

Niclas Lindstrand

På ledarplats den 19 mars ondgör sig Niclas Lindstrand över biogasmarknaden som i hans mening är för liten för att konkurrera med andra förnybara bränslen, inte växer tillräckligt snabbt och bara kommer utgöra en fotnot i historien. Jag får för visso hålla med om vissa argument i artikeln men måste samtidigt ta tillfället i akt att kommentera felaktigheter och osakliga påståenden.

Helt riktigt är biogasmarknaden ung och fortfarande ganska liten i förhållande till den stora bensin- och dieselmarknaden som under det senaste seklet byggts upp med tusentals tankstationer och miljoner kunder. Men ska vi minska vårt oljeberoende, våra utsläpp och öka möjligheten att själva producera våra drivmedel måste vi satsa på många alternativ. Biogas men också eldrift, etanol och RME med flera andra utmärkta alternativ kommer behövas.

Fördelarna med just biogas är inte enbart som drivmedel. Produktion och användning av biogas minskar inte enbart utsläppen av såväl växthusgaser som hälsofarliga ämnen. Genom att producera biogas tar vi på ett resurseffektivt sätt hand om vårt avfall och sluter kretsloppet. I lantbruket, från våra hushåll och i skogen produceras naturligt avfall – som istället för att förbrännas kan användas som drivmedel till bilar, renhållningsfordon, bussar och lastbilar. Även riktigt tunga lastbilar kan numera köras på flytande biogas från Lidköping.

Att biogasens åttaprocentiga tillväxt förra året skulle vara blygsam är anmärkningsvärt. Ökningen de senaste fem åren har legat runt 20 procent. Inget annat drivmedel ökar i den takten utan de flesta förutom då möjligen dieseln minskar idag.

Att 155 tankstationer för gas inte motsvarar alla Sveriges kommuner i antal kanske stämmer. Samtidigt är stationerna koncentrerade till storstadsregionerna. Eftersom det är där som flest människor bor. I Västra Götalands län har 80 procent av invånarna en gastankstation i sin kommun. Men visst behövs fler tankstationer framförallt norr ut i landet, men det handlar till syvende och sist om antalet kunder och efterfrågan. Själv kan jag ju stilla undra om etanolens försprång verkligen är så stort när allt färre verkar tanka det?

Just nu pågår en riktig gasrevolution för transporter, inte bara i Sverige utan i hela världen. Allt fler fordonstillverkare ser detta och följer upp med nya modeller. Helt nyligen kom Volvo med två nya gasbilsmodeller och både Scania och Volvo lastvagnar liksom övriga lastbilstillverkare satsar stort på gasmodeller.

Marknaden för biogas och fordonsgas är dock tuff och många producenter och distributörer kämpar med lönsamheten. Lågt oljepris och kortsiktiga politiska styrmedel hjälper inte till. Men att biogasen skulle bli en fotnot har jag och många med mig svårt att tro. Inte med alla de fördelar den har och de utmaningar som vårt transportsystem faktiskt står inför.

Anders Mathiasson

vd Energigas Sverige

Svar: Vad felaktigheterna skulle vara framgår inte av debattartikeln ovan. Tvärtom medger skribenten att branschen är beroende av politiska styrmedel, det vill säga subventioner eller straffskatter på andra drivmedel. Mest intressant är dock att utvecklingen för elbilar över huvud taget inte nämns eftersom hela min poäng var att det just är det alternativet som kommer att ta över när bensin och diesel fasas ut. Om det pågår en ”gasrevolution” för transporter så vet jag inte vilka superlativ som ska tas till för att beskriva vad Tesla demonstrerat med eldriftens möjligheter. Det är för övrigt lustigt att skribenten menar att 155 tankställen ”kanske” inte motsvarar Sveriges kommuner i antal när Sverige har 290 kommuner.

Niclas Lindstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.