23 mar 2015 06:01

23 mar 2015 06:01

Dags för kortare arbetstid

ARBETE.

Finanseliten vill knappast ha in alla i arbete utan de vill snarare ha in alla på arbetsmarknaden; för när utbudet av arbetslösa är större än efterfrågan kan man pressa löner och arbetsvillkor. Reinfeldts före detta regering, Socialdemokraterna, LO, TCO, Riksbanken och Konjunkturinstitutet eftersträvade allihop en öppen så kallad ”jämviktsarbetslöshet” på närmare sju procent enligt Uppdrag Gransknings avsnitt Jobb-bluffen på SVT den 10/9-2014.

Denna arbetslöshet kallas till och med för ”full sysselsättning”. Man anser att det är nödvändigt för att undvika en „lönespiral” som skapar inflation. Men påtvingad arbetslöshet kan omöjligen vara lönsamt för samhället; ju fler meningsfulla arbeten som utförs desto bättre blir det väl ändå?

Genom att följa pengarna förstår man organisationen: Finanseliten vill kunna hota de anställda med arbetslöshet, en desperat arbetsmarknad och nedmonterad välfärd, så att vi blir maktlösa, billiga och utbytbara. Men de bedrar sig själva; arbetslöshet och låga löner försämrar nämligen köpkraften med påföljande risk för lågkonjunktur och förluster för företagen!

Robotisering och globalisering minskar ständigt antalet arbetstillfällen. För att dela på de jobb som finns kvar behövs någon form av arbetstidsförkortning. Det är bråttom eftersom arbetslöshet ofta leder till utslagning.

Kortare arbetstid är bra för samhällsekonomin: Man gör ett bättre jobb när man är pigg och utvilad. Dyra sjukvårds- och sjukskrivningskostnader minskar eftersom både arbetslöshet och arbetsrelaterad stress är gravt ohälsosamt. Och ännu mer sparar man förmodligen in på arbetslöshetsersättningar och socialbidrag när fler kan försörja sig själva.

Låt oss till exempel börja med att gradvis förbjuda övertid för alla som jobbar heltid, då skapas nya deltidsjobb eftersom företagen behöver kunna anpassa arbetsmängden till konjunkturen. Låt oss samtidigt skapa en omställningsfond som hjälper de som hamnar i privatekonomisk knipa av förändringen.

Med kortare arbetstid skapas arbetstillfällen, landet blir rikare, gatorna tryggare, folkhälsan förbättras och barnen får äntligen tid med sina föräldrar.

J Torben Staehr

Finanseliten vill knappast ha in alla i arbete utan de vill snarare ha in alla på arbetsmarknaden; för när utbudet av arbetslösa är större än efterfrågan kan man pressa löner och arbetsvillkor. Reinfeldts före detta regering, Socialdemokraterna, LO, TCO, Riksbanken och Konjunkturinstitutet eftersträvade allihop en öppen så kallad ”jämviktsarbetslöshet” på närmare sju procent enligt Uppdrag Gransknings avsnitt Jobb-bluffen på SVT den 10/9-2014.

Denna arbetslöshet kallas till och med för ”full sysselsättning”. Man anser att det är nödvändigt för att undvika en „lönespiral” som skapar inflation. Men påtvingad arbetslöshet kan omöjligen vara lönsamt för samhället; ju fler meningsfulla arbeten som utförs desto bättre blir det väl ändå?

Genom att följa pengarna förstår man organisationen: Finanseliten vill kunna hota de anställda med arbetslöshet, en desperat arbetsmarknad och nedmonterad välfärd, så att vi blir maktlösa, billiga och utbytbara. Men de bedrar sig själva; arbetslöshet och låga löner försämrar nämligen köpkraften med påföljande risk för lågkonjunktur och förluster för företagen!

Robotisering och globalisering minskar ständigt antalet arbetstillfällen. För att dela på de jobb som finns kvar behövs någon form av arbetstidsförkortning. Det är bråttom eftersom arbetslöshet ofta leder till utslagning.

Kortare arbetstid är bra för samhällsekonomin: Man gör ett bättre jobb när man är pigg och utvilad. Dyra sjukvårds- och sjukskrivningskostnader minskar eftersom både arbetslöshet och arbetsrelaterad stress är gravt ohälsosamt. Och ännu mer sparar man förmodligen in på arbetslöshetsersättningar och socialbidrag när fler kan försörja sig själva.

Låt oss till exempel börja med att gradvis förbjuda övertid för alla som jobbar heltid, då skapas nya deltidsjobb eftersom företagen behöver kunna anpassa arbetsmängden till konjunkturen. Låt oss samtidigt skapa en omställningsfond som hjälper de som hamnar i privatekonomisk knipa av förändringen.

Med kortare arbetstid skapas arbetstillfällen, landet blir rikare, gatorna tryggare, folkhälsan förbättras och barnen får äntligen tid med sina föräldrar.

J Torben Staehr

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.