24 mar 2015 06:01

24 mar 2015 06:01

Billingskolan – hur tänkte ni?

SKOLAN.

Hösten 2014 stod den nya och vackra Billingskolan klar att tas i bruk av förväntansfulla elever och skolpersonal.

När fullmäktige beslutade om ny skola, utlystes en arkitekttävling där skolan skulle ligga i pedagogisk framkant. Hur tänkte ni och vad menas med pedagogisk framkant?

För att kunna rita behövde arkitekten veta hur många barn skolan skulle ta emot framöver. I potten låg också att Våmbskolan skulle läggas ned varför två skolor skulle bli en. Givetvis visste man då hur många barn som fanns i upptagningsområdet och kommunen hade också en prognos för framtiden, vilket betydde att man hade en god bild av hur elevantalet skulle se ut när skolan blev klar 2014!

Varför räcker skolan inte till utan man måste lösa lokalproblemet genom inhyrning av paviljonger?

Hur tänkte ansvariga tjänstemän på skolkontoret när man gav tekniska kontoret underlaget till den nya skolan?

För ett tag sedan hade undertecknad nöjet att få vandra runt i den vackra skolan och ta del av detta med pedagogisk framkant. Detta uttryck tycks ha inneburit projektering av en skola utan egna klassrum för barnen som i stället skulle vandra runt mellan salar som högstadieelever gör. Alla som vet något om inlärning vet att grunden för barns lärande består i att barnet känner trygghet och lugn genom en bestämd och avgränsad lärmiljö. Hur tänkte ni att barnen skulle klara denna situation?

Nu blev det så – under resans gång – att lärarna protesterade och man fick efter byggets slut göra om biblioteket till klassrum med påföljd att den klass som fick det ombyggda biblioteket till bas, i stället för ett klassrum fick nöja sig med två grupprum. Följden blev också att biblioteket fick flytta ut i uppehållsutrymmena vilket är en fördel då det därigenom hamnar mitt i byn.

Nästa misstag är när man i en låg- och mellanstadieskola låter bygga en särskild sal för hemkunskap! Det ämnet har endast ett fåtal timmar i timplanen för aktuella stadier och används därför högst en halv dag i veckan för ämnet. Hur tänkte ni där?

Mycket av det som skrivits om nya Billingskolan har handlat om att idrottshallen blivit för trång för elithandboll. Jag tycker att den nya hallen är ett smycke med en smart läktarlösning som möjliggör samlingstillfällen för skolan och hallen fungerar utmärkt för skolans behov! Den duger också för flick- och pojkhandbollens behov långt upp i åldrarna.

Skulle kommunen vinna en process mot arkitektfirman avseende felaktiga ritningar, finns det annat på Billingskolan att lägga pengar på än att bygga ut en handbollshall.

Rektor emeritus

Hösten 2014 stod den nya och vackra Billingskolan klar att tas i bruk av förväntansfulla elever och skolpersonal.

När fullmäktige beslutade om ny skola, utlystes en arkitekttävling där skolan skulle ligga i pedagogisk framkant. Hur tänkte ni och vad menas med pedagogisk framkant?

För att kunna rita behövde arkitekten veta hur många barn skolan skulle ta emot framöver. I potten låg också att Våmbskolan skulle läggas ned varför två skolor skulle bli en. Givetvis visste man då hur många barn som fanns i upptagningsområdet och kommunen hade också en prognos för framtiden, vilket betydde att man hade en god bild av hur elevantalet skulle se ut när skolan blev klar 2014!

Varför räcker skolan inte till utan man måste lösa lokalproblemet genom inhyrning av paviljonger?

Hur tänkte ansvariga tjänstemän på skolkontoret när man gav tekniska kontoret underlaget till den nya skolan?

För ett tag sedan hade undertecknad nöjet att få vandra runt i den vackra skolan och ta del av detta med pedagogisk framkant. Detta uttryck tycks ha inneburit projektering av en skola utan egna klassrum för barnen som i stället skulle vandra runt mellan salar som högstadieelever gör. Alla som vet något om inlärning vet att grunden för barns lärande består i att barnet känner trygghet och lugn genom en bestämd och avgränsad lärmiljö. Hur tänkte ni att barnen skulle klara denna situation?

Nu blev det så – under resans gång – att lärarna protesterade och man fick efter byggets slut göra om biblioteket till klassrum med påföljd att den klass som fick det ombyggda biblioteket till bas, i stället för ett klassrum fick nöja sig med två grupprum. Följden blev också att biblioteket fick flytta ut i uppehållsutrymmena vilket är en fördel då det därigenom hamnar mitt i byn.

Nästa misstag är när man i en låg- och mellanstadieskola låter bygga en särskild sal för hemkunskap! Det ämnet har endast ett fåtal timmar i timplanen för aktuella stadier och används därför högst en halv dag i veckan för ämnet. Hur tänkte ni där?

Mycket av det som skrivits om nya Billingskolan har handlat om att idrottshallen blivit för trång för elithandboll. Jag tycker att den nya hallen är ett smycke med en smart läktarlösning som möjliggör samlingstillfällen för skolan och hallen fungerar utmärkt för skolans behov! Den duger också för flick- och pojkhandbollens behov långt upp i åldrarna.

Skulle kommunen vinna en process mot arkitektfirman avseende felaktiga ritningar, finns det annat på Billingskolan att lägga pengar på än att bygga ut en handbollshall.

Rektor emeritus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.