25 mar 2015 06:00

25 mar 2015 06:00

Hur ska jobben bli fler i Skaraborg?

Debatt.:

Jobb och tillväxt är grunden för vår gemensamma välfärd. Fler i arbete och fler vägar till jobb är helt avgörande för att Skaraborg skall fortsätta växa. Här finns företagen, företagare och entreprenörer som vill utveckla och göra Skaraborg livskraftigt. Det är då viktigt att skapa rätt förutsättningar för fler jobb att växa fram. Därför är det oroande att den rödgröna vänsterregeringen nu föreslår att riksdagens beslut om ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter, från 15 procent till 10 procent, för unga, ska tas bort. Istället tänker vänsterregeringen föreslå kraftigt höjda arbetsgivaravgifter för att anställa unga skaraborgare.

Varför tänker vänsterregeringen göra det dyrare att anställa och behålla unga anställda? Varför höja trösklar till arbetsmarknaden?

S och MP säger att man är en samarbetsregering, men istället låter man ideologin styra sin politik även på bekostnad av jobb och företag. Det drabbar inte minst oss som bor och verkar på landsbygden.

För om man tror att högre skatter på jobb och företag skapar fler jobb då har S, MP och V helt slutat att lyssna på dem som driver företag och som anställer fler unga eller behållit unga anställda tack vare de lägre arbetsgivaravgifterna under den djupaste internationella ekonomiska krisen på många år.

I Skövde och Hjo är restaurang- service- och tjänstesektorn talande exempel på branscher som har många unga anställda. Vilket visar betydelsen av fortsatt låga trösklar för att kunna behålla och anställa fler. Alla jobb och företag behövs i Skaraborg. Då krävs ansvarstagande partier som inte låter ideologin styra jobbpolitiken.

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen, visar att arbetslösheten har fortsatt att sjunka i Västra Götaland. Vid årets slut var 7,6 procent utan arbete. En fortsatt utmaning att jobba vidare med. Det är dock en minskning med 0,7 procent. Ungdomsarbetslösheten har därtill minskat kraftigare, med 2,6 procent. Moderaternas och Alliansens politik för fler jobb, växande företag och högre sysselsättning fungerar. Det är över 300 000 fler människor som går till jobbet nu jämfört med när socialdemokraterna regerade 2006. Då blomstrade dessutom högkonjunkturen, nu har det varit internationell ekonomisk svacka i över sex år.

Vänsterregeringen står nu inför ett viktigt vägval. En förstärkt och utvecklad arbetslinje för att stimulera fram fler jobb, fortsatt sänka trösklar eller låna till en bidragslinje med högre skatter och högre bidrag för att inte arbeta. Deras hittills kända förslag skulle enligt försiktiga beräkningar leda till minst 80 000 färre jobb.

I Skaraborg är det många anställda och företagare som undrar vad som ska hända med just deras jobb och företag. Sverige och Skaraborg kan bättre och mer än så. Lägg förslaget i papperskorgen, vänsterregeringen, att höja kostnader för att anställa unga.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

PeO Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Jobb och tillväxt är grunden för vår gemensamma välfärd. Fler i arbete och fler vägar till jobb är helt avgörande för att Skaraborg skall fortsätta växa. Här finns företagen, företagare och entreprenörer som vill utveckla och göra Skaraborg livskraftigt. Det är då viktigt att skapa rätt förutsättningar för fler jobb att växa fram. Därför är det oroande att den rödgröna vänsterregeringen nu föreslår att riksdagens beslut om ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter, från 15 procent till 10 procent, för unga, ska tas bort. Istället tänker vänsterregeringen föreslå kraftigt höjda arbetsgivaravgifter för att anställa unga skaraborgare.

Varför tänker vänsterregeringen göra det dyrare att anställa och behålla unga anställda? Varför höja trösklar till arbetsmarknaden?

S och MP säger att man är en samarbetsregering, men istället låter man ideologin styra sin politik även på bekostnad av jobb och företag. Det drabbar inte minst oss som bor och verkar på landsbygden.

För om man tror att högre skatter på jobb och företag skapar fler jobb då har S, MP och V helt slutat att lyssna på dem som driver företag och som anställer fler unga eller behållit unga anställda tack vare de lägre arbetsgivaravgifterna under den djupaste internationella ekonomiska krisen på många år.

I Skövde och Hjo är restaurang- service- och tjänstesektorn talande exempel på branscher som har många unga anställda. Vilket visar betydelsen av fortsatt låga trösklar för att kunna behålla och anställa fler. Alla jobb och företag behövs i Skaraborg. Då krävs ansvarstagande partier som inte låter ideologin styra jobbpolitiken.

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen, visar att arbetslösheten har fortsatt att sjunka i Västra Götaland. Vid årets slut var 7,6 procent utan arbete. En fortsatt utmaning att jobba vidare med. Det är dock en minskning med 0,7 procent. Ungdomsarbetslösheten har därtill minskat kraftigare, med 2,6 procent. Moderaternas och Alliansens politik för fler jobb, växande företag och högre sysselsättning fungerar. Det är över 300 000 fler människor som går till jobbet nu jämfört med när socialdemokraterna regerade 2006. Då blomstrade dessutom högkonjunkturen, nu har det varit internationell ekonomisk svacka i över sex år.

Vänsterregeringen står nu inför ett viktigt vägval. En förstärkt och utvecklad arbetslinje för att stimulera fram fler jobb, fortsatt sänka trösklar eller låna till en bidragslinje med högre skatter och högre bidrag för att inte arbeta. Deras hittills kända förslag skulle enligt försiktiga beräkningar leda till minst 80 000 färre jobb.

I Skaraborg är det många anställda och företagare som undrar vad som ska hända med just deras jobb och företag. Sverige och Skaraborg kan bättre och mer än så. Lägg förslaget i papperskorgen, vänsterregeringen, att höja kostnader för att anställa unga.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

PeO Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.