25 mar 2015 06:00

25 mar 2015 06:00

MP skadar Sverige

POLITIK.

En röst på S var en röst för MP i regeringen. Vi ser nu hur Miljöpartiets ultimatum leder till uppsagda handelsavtal med Mellanöstern och förlorade arbetstillfällen i Sverige. Miljöpartiet ogillar den svenska försvarsmaterielindustrin. De ser hellre arbetslöshet.

Vice statsminister Åsa Romson tillkännagav 19 mars att 65 miljoner utsläppsrätter ska raderas. Dagsnoteringen när detta skrivs är 4,3 miljarder kronor, som förstörs. Miljöpartiet missförstår syftet med ett utsläppsrättshandelssystem. Överskottet skall användas för att stärka Sverige och den svenska industrins konkurrenskraft när man gjort ett gott miljöarbete. För fler jobb här där industrin jobbar hårt med miljön. Istället förskingrar de denna vinst och stärker därmed de länder som står utanför utsläppsrättshandelssystemet.

Det är en mycket dyr, naiv och ogenomtänkt symbolpolitik som förs. De skadar Sverige. Ansvaret för detta vilar tungt på socialdemokratin och socialdemokratiska väljare, som låter det ske.

Det kommer inte saknas vapen i mellanöstern och det kommer inte saknas industrier i världen, vad de än gör. Men får de hållas så stänger de ned svensk industri och svenska jobb.

Torbjörn Bergman (M)

Vice statsminister Åsa Romson tillkännagav 19 mars att 65 miljoner utsläppsrätter ska raderas. Dagsnoteringen när detta skrivs är 4,3 miljarder kronor, som förstörs. Miljöpartiet missförstår syftet med ett utsläppsrättshandelssystem. Överskottet skall användas för att stärka Sverige och den svenska industrins konkurrenskraft när man gjort ett gott miljöarbete. För fler jobb här där industrin jobbar hårt med miljön. Istället förskingrar de denna vinst och stärker därmed de länder som står utanför utsläppsrättshandelssystemet.

Det är en mycket dyr, naiv och ogenomtänkt symbolpolitik som förs. De skadar Sverige. Ansvaret för detta vilar tungt på socialdemokratin och socialdemokratiska väljare, som låter det ske.

Det kommer inte saknas vapen i mellanöstern och det kommer inte saknas industrier i världen, vad de än gör. Men får de hållas så stänger de ned svensk industri och svenska jobb.

Torbjörn Bergman (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.