26 mar 2015 06:00

26 mar 2015 06:00

IT-satsning viktig för Skaraborg

Debatt.:

En aktiv och framtidsinriktad IT-politik på alla områden bidrar till Socialdemokraternas mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Detta genom att skapa förutsättningar för fler och växande företag samt jobbchanser i hela landet. Det gäller inte minst för unga, som ofta ligger i utvecklingens framkant. Det är också oerhört viktigt för Skaraborg.

Sverige har tappat i konkurrenskraft i internationella jämförelser. Det minskade försprånget på IT-området oroar. Många av de länder som nu flyttar fram sina positioner gör det på basis av breda politiska initiativ, övergripande strategier med tydliga målsättningar och framtidsinriktade investeringar.

Vi vill ha snabbt bredband till alla. Det går inte att lämna någon bakom sig som den borgerliga regeringen gjorde med sitt bredbandsmål om att 90 procent av befolkningen skulle ha 100 Mbit/s år 2020. Vårt mål är snabbt bredband till alla. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sveriges uppkoppling än målen i den digitala agendan. Därför behöver tillgången till IT-infrastruktur, framförallt bredband och mobiltelefoni, förbättras.

Vi menar att mobil telefoni och mobilt bredband ska finnas där man bor, jobbar, färdas och spenderar den större delen av sin fritid.

Ett sätt att förverkliga målen om snabbt bredband till alla är att samordna de nät som finns i statens ägo. Staten äger i dag fyra organisationer som var och en äger egna telenät: Trafikverket, Svenska kraftnät, Vattenfall och Teracom. Sammantaget äger de 23 000 km optiskt fibernät som inte utnyttjas till fullo för att bidra till Bredbandsmålen. Om staten samordnar organisationernas televerksamhet skulle det skapa en stor samhällsnytta.

Telenäten är redan byggda och i drift. Kostnaden för att samordna dem är låg och det går betydligt snabbare än nyetablering. Kompletterande utbyggnad dit de befintliga näten inte når är mindre kostsamma för samhället än om man behöver bygga helt nytt. Telenäten är idag utbyggda i stora delar av landet, särskilt i glesbygd där de kommersiella näten inte finns.

Ett sammanhållet statligt telenät kan skapa en verklig konkurrens över hela landet. Det skulle vitalisera telemarknaden på ett mycket välbehövligt sätt. Även mindre orter skulle kunna få tillgång till två konkurrerande telenät.

Uppskattningsvis mellan 1 000–2 000 mindre orter längs med järnvägsnätet, vägnätet och kraftledningarna skulle kunna anslutas. Här krävs en strategi för samordning med de lokala byalagsnäten eller motsvarande.

Med dubbel rikstäckande infrastruktur skulle robustheten för telekommunikation i landet förbättras betydligt. Det skulle finnas många reservvägar tillgängliga vid större teleavbrott. Oavsett orsaken till teleavbrotten skulle trafiken snabbt kunna kopplas om till alternativa vägar.

Därför har vi motionerat till Socialdemokraternas partikongress om fibernät, mobilt bredband och utveckling i hela landet.

Monica Green

riksdagsledamot (S), Skövde

Jan Hassel

ordförande Socialdemokraterna i Gullspång

En aktiv och framtidsinriktad IT-politik på alla områden bidrar till Socialdemokraternas mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Detta genom att skapa förutsättningar för fler och växande företag samt jobbchanser i hela landet. Det gäller inte minst för unga, som ofta ligger i utvecklingens framkant. Det är också oerhört viktigt för Skaraborg.

Sverige har tappat i konkurrenskraft i internationella jämförelser. Det minskade försprånget på IT-området oroar. Många av de länder som nu flyttar fram sina positioner gör det på basis av breda politiska initiativ, övergripande strategier med tydliga målsättningar och framtidsinriktade investeringar.

Vi vill ha snabbt bredband till alla. Det går inte att lämna någon bakom sig som den borgerliga regeringen gjorde med sitt bredbandsmål om att 90 procent av befolkningen skulle ha 100 Mbit/s år 2020. Vårt mål är snabbt bredband till alla. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sveriges uppkoppling än målen i den digitala agendan. Därför behöver tillgången till IT-infrastruktur, framförallt bredband och mobiltelefoni, förbättras.

Vi menar att mobil telefoni och mobilt bredband ska finnas där man bor, jobbar, färdas och spenderar den större delen av sin fritid.

Ett sätt att förverkliga målen om snabbt bredband till alla är att samordna de nät som finns i statens ägo. Staten äger i dag fyra organisationer som var och en äger egna telenät: Trafikverket, Svenska kraftnät, Vattenfall och Teracom. Sammantaget äger de 23 000 km optiskt fibernät som inte utnyttjas till fullo för att bidra till Bredbandsmålen. Om staten samordnar organisationernas televerksamhet skulle det skapa en stor samhällsnytta.

Telenäten är redan byggda och i drift. Kostnaden för att samordna dem är låg och det går betydligt snabbare än nyetablering. Kompletterande utbyggnad dit de befintliga näten inte når är mindre kostsamma för samhället än om man behöver bygga helt nytt. Telenäten är idag utbyggda i stora delar av landet, särskilt i glesbygd där de kommersiella näten inte finns.

Ett sammanhållet statligt telenät kan skapa en verklig konkurrens över hela landet. Det skulle vitalisera telemarknaden på ett mycket välbehövligt sätt. Även mindre orter skulle kunna få tillgång till två konkurrerande telenät.

Uppskattningsvis mellan 1 000–2 000 mindre orter längs med järnvägsnätet, vägnätet och kraftledningarna skulle kunna anslutas. Här krävs en strategi för samordning med de lokala byalagsnäten eller motsvarande.

Med dubbel rikstäckande infrastruktur skulle robustheten för telekommunikation i landet förbättras betydligt. Det skulle finnas många reservvägar tillgängliga vid större teleavbrott. Oavsett orsaken till teleavbrotten skulle trafiken snabbt kunna kopplas om till alternativa vägar.

Därför har vi motionerat till Socialdemokraternas partikongress om fibernät, mobilt bredband och utveckling i hela landet.

Monica Green

riksdagsledamot (S), Skövde

Jan Hassel

ordförande Socialdemokraterna i Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.