27 mar 2015 06:00

27 mar 2015 06:00

Bättre att bygga ut Våmbskolan?

BILLINGSKOLAN.

Det har varit en del skriverier och en hel del prat om Billingskolan ur funktionssynpunkt. Det är oerhört beklagligt att det har blivit som det har blivit och som förälder till ett barn som lämnade Våmbskolan så funderar även jag på hur de ansvariga tänkte. Det är väl underligt att med allt det underlag och den kunskap som fanns tillgänglig ändå inte lyckas hela vägen.

Nåja, nu är det som det är men det skulle vara fint om kommunen kan hitta en bättre lösning på den situation som uppstått än att hyra in paviljonger. Kostnaden för det blir i längden dyrare än om det planeras ett nytt skolbygge eller att kanske rent av kanske en tillbyggnation på den befintliga delen av Våmbskolan skulle kunna vara ett alternativ?

Ja, jag vet att det finns bekymmer med lokalerna så som mögel och säkert annat som inte har uppmärksammats. Det är bara en tanke från en som inte kan något om byggbranschen eller kommunala angelägenheter.

Förälder

Nåja, nu är det som det är men det skulle vara fint om kommunen kan hitta en bättre lösning på den situation som uppstått än att hyra in paviljonger. Kostnaden för det blir i längden dyrare än om det planeras ett nytt skolbygge eller att kanske rent av kanske en tillbyggnation på den befintliga delen av Våmbskolan skulle kunna vara ett alternativ?

Ja, jag vet att det finns bekymmer med lokalerna så som mögel och säkert annat som inte har uppmärksammats. Det är bara en tanke från en som inte kan något om byggbranschen eller kommunala angelägenheter.

Förälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.